Downloaden van de bestek-beschrijving in MS Word formaat

advertisement
Aanvullingen met geëxpandeerde kleikorrels
Materialen :
De aanvulling wordt uitgevoerd met lichte granulaten van geëxpandeerde klei, korrelmaten 8/16, 4/10 of 0/4, die
beantwoorden aan de normen : NBN-B11, NEN-3543, DIN 4226 Teil 2, NF-B18-309-B5.3797 part 2.
Het korrelmateriaal moet vrij zijn van bevroren materialen, onzuiverheden, afvalstoffen of organische materialen.
Uitvoering van de werken :
De geëxpandeerde kleikorrels worden aangebracht per kipwagen of door blazen vanuit silowagens die hiervoor
speciaal zijn uitgerust.
De kleikorrels worden ingepakt in een geotextiel.
Het aanbrengen van de aanvulling gebeurt in horizontale lagen zodat lokale ophogingen vermeden worden. De
aanvulling wordt verdicht in lagen van maximum 30 cm door middel van een trilplaat.
Een degelijke verdichting resulteert meestal in een volumevermindering van ongeveer 10 % waarmee rekening
dient gehouden te worden bij de begroting van de te leveren hoeveelheid geëxpandeerde kleikorrels.
Meetwijze : per m³ effectief
Download