informatie isotopen

advertisement
Nucleaire Geneeskunde
Dr. N. De Vadder
Regionaal ziekenhuis H. Hart
3000 Leuven
PATIENTEN-INFORMATIE
ISOTOPEN-PENOGRAFIE
Vooreerst dient u zich in te schrijven in het O-blok.
U meldt zich aan op de dienst Nucleaire Geneeskunde, S-blok, 2e verdieping.
VOORBEREIDING OP HET ONDERZOEK
Er is geen speciale voorbereiding vereist. U dient niet nuchter zijn.
VERLOOP VAN HET ONDERZOEK
Eerst krijgt u een catheter geplaats in een bloedvat in de (voor)arm. Er wordt een
product ingespoten om de bloedcellen voor te bereiden. Dit duurt ongeveer ½ u. In
deze wachttijd mag u de dienst Nucleaire Geneeskunde verlaten.
Na ongeveer ½ uur wordt gestart met de beelden. We vragen u het onderlichaam te
ontbloten. U ligt op een tafel onder een blokvormige gammacamera. Er wordt een
kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten en na ongeveer ½ uur komt uw
behandelende uroloog langs om een product in te spuiten in de penis. Er worden
continu beelden gemaakt gedurende 1.5 u. De catheter wordt verwijderd.
BIJWERKINGEN VAN HET ONDERZOEK
De toegediende stoffen zijn niet slaapverwekkend. U kan na het onderzoek al uw
gewone activiteiten hervatten. Er zijn geen allergische reacties beschreven op de
producten.
Download