PTA Rekenvaardigheidcohort 5VWO cohort 2013 2014

advertisement
Rekenvaardigheid
cohort 2013 / 2014
5VWO
Domeinen:
1.
2.
3.
4.
Getallen
Verhoudingen
Meten / meetkunde
Verbanden
Toetsing:
Per
Toets
Domein
Omschrijving
2
1-4
Voorbereiding rekentoets
3
1-4
Voorbereiding rekentoets
4
Digitale
1-4
Rekentoets
Voorbereiding en afname rekentoets
Tijdsduur
120 min
NB:
- De rekentoets wordt afgenomen in het voorexamenjaar.
- De uitslag van de rekentoets maakt deel uit van de kernvakkenregeling.
- De rekentoets kent één herkansingsmogelijkheid. Deze wordt georganiseerd in het
examenjaar. De afnamedatum worden van overheidsdwege vastgesteld.
Download