Het 1e Werkstuk in Groep 8

advertisement
Het 1e Werkstuk in Groep 8
1e Werkstuk voor het 1e rapport
Je kiest voor het 1e werkstuk een Aardrijkskundig of Geschiedkundig
onderwerp.
Aardrijkskundige onderwerpen:
Vulkanen
Bepaald land
Klimaten: woestijn, tropisch regenwoud, toendra
Klimaatverandering
Milieu, broeikaseffect
Geschiedkundige onderwerpen:
Een oude beschaving, bijvoorbeeld Romeinen, Maya’s, Grieken, Kelten,
Chinezen, Egyptenaren, Indianen
1e of 2e Wereldoorlog
Ontdekkingsreizen / Ontdekkingsreizigers
Slavenarbeid
Het moet een werkstuk op groep8-niveau zijn, daarvoor moet het onderwerp
ook op groep8-niveau zijn.
De helft van de klas houdt een spreekbeurt over zijn / haar werkstuk. De
andere helft houdt een spreekbeurt over het 2e werkstuk. Ik kies welke
werkstukken ook spreekbeurten worden.
Inschrijving:
Je schrijft jezelf in aan de hand van de intekenlijst die in de klas hangt,
hervoor ben je zelf verantwoordelijk!
Succes!!!
Download