Toekenningen TOP- en ECHO-subsidies 2016-1

advertisement
Toekenningen TOP- en ECHO-subsidies 2016-1
(alfabetische volgorde per hoofdlijn)
HOOFDLIJN ‘CHEMISTRY OF LIFE’
ECHO-subsidie

Dr. ir. J.H.G. Lebbink (EMC) - Molecular switches for DNA mismatch repair
DNA kopieerfouten in onze cellen worden verwijderd door het mismatch reparatiesysteem.
Deze eiwitten vormen moleculaire schakelaars die ‘aan’ gaan wanneer een replicatiefout
wordt gedetecteerd. Wij onderzoeken het mechanisme van activatie met behulp van
biochemische technieken en een microscoop die tegelijkertijd de architectuur ziet van DNAeiwitcomplexen en de bindingspartners kan identificeren.

Prof. dr. M. Ubbink (LEI) - Evolutionary robustness of β-lactamase: The roles of conserved
amino acid residues
Evolutionaire druk vereist dat een eiwit niet teveel essentiële aminozuurresiduen heeft. Er
zal bestudeerd worden hoe een enzym dan toch stabiel en actief kan zijn door te bepalen
wat de functies zijn van de resterende essentiële residuen. Het doel is om hiervan gebruik
te maken bij het ontwerp van enzymremmers.
HOOFDLIJN ‘CHEMISTRY OF MATERIALS’
TOP-subsidie

Prof. dr. E.P.A.M. Bakkers (TU/e) – Hybrid core/shell nanowires
We ontwikkelen een nieuwe hybride methode, gebaseerd op gas- en vloeistoffasereacties,
om nanodraden met een functionele schil te maken. Met de schil krijgen de draden
supergeleidende of topologische eigenschappen die belangrijk zijn voor een kwantum
computer.
ECHO-subsidie

Prof. dr. ir. J. van der Gucht (WUR) – Illuminating complex self-assembly with molecular
force sensors
Veel materialen in de natuur ontstaan door spontane organisatie van kleine bouwstenen tot
complexe structuren. In dit project gaan de onderzoekers moleculen ontwerpen die, met
behulp van lichtspectroscopie, op een snelle, niet-invasieve maar nauwkeurige manier
kunnen rapporteren wat er tijdens deze zelf-organisatie op de moleculaire schaal gebeurt.li

Dr. ir. I.K. Voets (TU/e) - Ice-binding protein-polymers for control over ice growth in soft
materials (POLICE)
Bevriezing schaadt zachte materialen vaak onherstelbaar. Geïnspireerd door
antivrieseiwitten uit poolvissen en bacteriën, zullen wetenschappers van de Technische
Universiteit Eindhoven ijsbindende bioplastics ontwikkelen om zachte materialen op een
milieuvriendelijke manier tegen vriesschade te wapenen.
Download