incidentenregistratie - Vrije School Meander

advertisement
Protocol
incidentenregistratie
Eigenaar: Directeur
Vastgesteld: november 2008
Herzien:
november 2013
Een belangrijk instrument bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid is een incidentenregistratie
t.b.v. alle betrokkenen op school (medewerkers en leerlingen). Een centrale plek waar alle
incidenten, meldingen en klachten op het gebied van pesten, agressie, geweld, homoseksuele
intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie en racisme worden geregistreerd.
Deze meldingen dienen bij de directeur van de school gedaan te worden, bij voorkeur mondeling.
Datum:
Melding door:
Omschrijving
Actie door:
Evaluatie
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards