incidentenregistratie - Vrije School Meander

advertisement
Protocol
incidentenregistratie
Eigenaar: Directeur
Vastgesteld: november 2008
Herzien:
november 2013
Een belangrijk instrument bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid is een incidentenregistratie
t.b.v. alle betrokkenen op school (medewerkers en leerlingen). Een centrale plek waar alle
incidenten, meldingen en klachten op het gebied van pesten, agressie, geweld, homoseksuele
intimidatie, seksuele intimidatie, discriminatie en racisme worden geregistreerd.
Deze meldingen dienen bij de directeur van de school gedaan te worden, bij voorkeur mondeling.
Datum:
Melding door:
Omschrijving
Actie door:
Evaluatie
Download