Productblad-BSI-Bomengranulaat-Lava

advertisement
Symbiose
tussen
natuur &
techniek
BSI Bomengranulaat
Lava
BSI
Bomengranulaat
Lava
bestaat
uit
een
granulaat
van
vulkanisch stollingsgesteente. Door de vorm is het granulaat als een puzzel in te
passen en door de onregelmatigheden ontstaat een sterk onderling verband.
De Lava komt uit speciaal geselecteerde groeves.
Bomengranulaat is los materiaal waar eenvoudig zuurstof en water tussen
kan komen. Bij regenval loopt het regenwater gemakkelijk de bodem in. Water
wordt opgenomen door de holle structuur en beschikbaar gesteld aan de
boomwortels. Het skelet draagt de druk van de verharding en in de holle ruimtes
groeit een mooi fijn vertakt wortelgestel. Op deze manier kunnen er grote
groeiplaatsen gemaakt worden in smalle bermen.
Voordelen
•
•
•
•
•
•
Grote wateropslagcapaciteit
Groot poriënvolume voor beluchting van de wortels
Goede verankering en gezonde wortelgroei van uw boom
Goede groei van de boom
Vermindering van opdrukken door wortels
Conform de Standaard RAW bepalingen (CROW)
Toepassingsgebieden
•
•
•
•
Boom- en plantvakken
Geschikt voor middelzwaar belaste wegfunderingen
Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen
Infratechniek
Specificaties
Kf-waarde
Eenpuntsproctordichtheid
Soortelijk gewicht
BSI Bomenservice, Telefoon +31 (0)73 543 10 12, [email protected], www.bsi-bomenservice.nl
65 cm/sec
>1550 kg/m³
1200 kg/m³
Download