Bomengranulaat Lava 16/32

advertisement
Bodemverbeteraars I Groenvoorziening
Bomengranulaat Lava 16/32
Bomengranulaat Lava 16/32 bestaat uit een granulaat van vulkanisch stollingsgesteente. Doordat
de gelijkheid coëfficiënt van de samenstelling laag is, zorgt het product voor veel doorwortelbare
ruimten. Tijdens de verdichting van het gesteente vormt er een stenen skelet met holle ruimtes. De holle
ruimtes vullen zich met voedingsgrond en water. Bomengranulaat is los materiaal waar eenvoudig
zuurstof en water tussen kan komen. Bij regenval loopt het regenwater gemakkelijk de bodem
in. Water wordt opgenomen door de holle structuur en beschikbaar gesteld aan de boomwortels.
Het skelet draagt de druk van de verharding en in de holle ruimtes groeit een mooi fijn vertakt
wortelgestel. Op deze manier kunnen er grote groeiplaatsen gemaakt worden in smalle bermen.
De bomen krijgen met het bomengranulaat een uitstekende groeiplaats met meer dan voldoende
draagkracht voor de fundering voor verhardingen. De Lava komt uit speciaal geselecteerde groeves.
Voordelen
•
Grote wateropslagcapaciteit
•
Groot poriënvolume voor beluchting van de wortels
•
Goede verankering en gezonde wortelgroei van uw boom
•
Goede groei van de boom
•
Capillaire werking
•
Vermindering van opdrukken door wortels
•
Conform de Standaard RAW bepalingen (CROW)
Toepassingsgebieden
•
Boom- en plantvakken
•
Geschikt voor middelzwaar belaste wegfunderingen
•
Onder parkeervakken
•
Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen
•
Infratechniek
Gemiddelde samenstelling
Bomengranulaat Lava 16/32
Poriënvolume
>40%
CBR waarde bij een proctordichtheid van 100%
Eenpuntsproctordichtheid
K-waarde
Droge dichtheid van de steenfractie
Fractie
>50%
1350-1450 kg/m3
min. 1 mm/min.
±2500 kg/m3
16-32 mm
pH
5-7,5
33
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards