Onderwijs met oog voor holebi`s en transgenders

advertisement
Eis 1
Onderwijs met oog voor
holebi’s en transgenders
Aan brede maatschappelijke aanvaarding werk je vanaf het
kleuteronderwijs tot in het hoger onderwijs. De manier waarop
kinderen en jongeren leren omgaan met mannelijkheid en
vrouwelijkheid is bepalend voor een open houding. Enkel in scholen
met een veilig schoolklimaat kunnen leerkrachten en leerlingen die
holebi of transgender zijn, tot hun volle potentieel komen.
Checklist voor beleidsmakers
 Holebi- en transgenderthema’s expliciet opnemen in leerplannen voor
alle leeftijden
 Leerkrachten stimuleren om een cultuur van openheid te creëren
 Scholen sensibiliseren over het genderthema
 Holebi- en transgenderthema’s opnemen in de lerarenopleiding
(competenties)
 Officiële schooldocumenten genderneutraal maken
Dit hoort thuis in je bib
 De schoolloopbaan van holebi- en heterojongeren (Steunpunt
Gelijkekansenbeleid, 2008)
 Het discours van jongeren over homoseksualiteit (Steunpunt
Gelijkekansenbeleid, 2009)
 Zichtbaarheids- en discriminatiemanagement bij holebi-jongeren
(Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2010)
 Gemeenschappelijke verklaring over een beleid met betrekking tot
gender en seksuele geaardheid in het onderwijs (2012)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards