Een geschiedenis

advertisement
Vluchtelingenbescherming in
België: een geschiedenis
[email protected]
Geregistreerde migratie naar België
1840-2010
Herkennen en erkennen,
1933-1950
• Politieke vluchtelingen uit nazi-Duitsland worden
herkend, terwijl joodse vluchtelingen niet
worden erkend, enkel tijdelijk beschermd.
– Aard van vervolging
– Vlucht met steun van de vervolgende overheid
• Een tijdelijke bescherming voor Joodse
overlevenden
• Displaced Persons, internationaal erkend:
welkome arbeidskrachten
De Conventie van Geneve
• vluchtelingen uit vrees voor vervolging omwille van ras,
nationaliteit, geloofsovertuiging en het behoren tot een sociale
groep en omwille van omstandigheden die plaats hadden gevonden
in Europa voor 1 januari 1951.
• (H)erkennen van Conventie-vluchtelingen
– HCR (1954-1987) en vanaf 1987 CGVS (en
VBC/RVB)
– Rechterlijke macht (art.3 EVRM en Belgische
grondwet)
• De individuele vervolging en oorlogsvluchtelingen:
rechteloos of ad hoc oplossingen (niet-terugkeerclausule)
• Slachtoffers van niet-statelijke vervolging
• De open verwijzing naar sociale groep als vervolgingsgrond
gebruikt om nieuwe gevoeligheden rond mensenrechten te
vertalen.
Nieuwe (Europese) architectuur
van het vluchtelingenbeleid
• Vertaalt de beschermingsnood van de 20ste eeuw.
• staat het open voor
– de beschermingsnoden van de 21ste eeuw
– de moeilijkheid om het Europees territorium te
bereiken om asiel in te roepen
Download