Een programma-aanleiding voor: Brood, bad en bed

advertisement
Een programma-aanleiding voor: Brood, bad en bed
Een instelling voor maatschappelijke opvang, waar cliënten brood, een bad en enkele malen per maand
een bed kunnen krijgen is in ontwikkeling naar verdere professionalisering. Dit is noodzakelijk omdat
de huidige wetgeving het vereist. Professionalisering moet onder meer inhouden dat er een beter en
meer consistent kwaliteitsbeleid komt. Cliënttevredenheid en continuïteit in gebruik van zorg worden
genoemd als speerpunten voor kwaliteitsbeleid. Systematisch onderzoek moet in de komende jaren deel
gaan uitmaken van de te treffen maatregelen.
Aan studenten van MWD, stagiaires in de rol van trajectbegeleiders, wordt gevraagd een passend programma te ontwikkelen, waarin de trajectbegeleiders belangrijke vragen van nieuwe en van bestaande
cliënten inventariseren en gegevens registreren die gebruikt zullen worden voor het systematisch in kaart
brengen van cliëntbehoeften en -wensen, van tevredenheid over geboden diensten en activiteiten en van
ontwikkelings- en ondersteuningsinitiatieven. Heel belangrijk is hierbij om in de vraagstelling steeds het
eigen initiatief van de cliënt voorop te stellen en de autonomie en eigen verantwoordelijkheid centraal te
stellen.
De gesprekken rondom deze inventarisaties zijn op zich al educatieve en agogische activiteiten en dat
moet uit het programma goed naar voren komen.
Voorbeelden bij Denken en doen – 1/1
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards