conclusies TTIP en boeren en klimaat, Wageningen 15 maart 2015

advertisement
Conclusies / visies boerenorganisaties
* NVV: TTIP is desastreus voor de Nederlandse varkenshouderij!
* NMV / DDB: TTIP staat voor het legaliseren van ongelijkheid –
het uitschakelen van de democratische besluitvorming.
* LTO / NOP: TTIP mag in Europa geen negatieve effecten
hebben op gezondheid risico's voor mens en dier, opgebouwde
normen en standaarden moeten beschermd worden.
* NAV: Voedselzekerheid en –veiligheid zijn te belangrijk om
helemaal aan de vrije markt over te laten.
Download