Vrgst 10

advertisement
Vraagstuk 10
Door de hiernaast geschetste Venturi
stroomt lucht met een dichtheid van
ρa = 1.2 kg m-3 . De hoogte van de
stijgbuis is h = 1.x m (waarin de x het
zesde cijfer van het studienummer is).
Wrijving mag overal verwaarloosd
worden. De versnelling van de
zwaartekracht is g = 9.81 m s-2 en de
dichtheid van water is
ρw = 1000 kg m-3. Voor de diameters
geldt: D1 = 0.01 m en D2 = 0.1 m.
Voor welke waarde van de snelheid
V2 zal het water juist tot aan de rand
van de stijgbuis komen.
Uitkomst:
h= 0.5 m: V2 = 0.904 m s-1
Download