Belang van biodiversiteit

advertisement
Biodiversiteit =
verscheidenheid aan leven
-Individuen binnen een soort (diversiteit bij de mens)
- Soorten
- Biotopen
Biodiversiteit en ecologisch evenwicht
Gevolg?
De populatie planteneters zal
terug dalen
Wanneer is er een ecologisch
evenwicht?
Als alle planten en dieren in de
juiste verhouding aanwezig zijn
Als de populatie planteneters
stijgt
(het aantal planteneters in
eenzelfde gebied)
Zal het aantal roofdieren stijgen
Als het aantal planten stijgt
zal het aantal planteneters
stijgen
Soms is het ecologisch evenwicht heel broos
De citroenvlinder
(Gonepteryx rhamni)
Is een dagvlinder
De enige twee soorten planten
waarvan de rupsen kunnen
leven zijn sporkehout en
wegedoorn,
die in en rond bossen en
houtwallen groeien.
Rond de paartijd kunnen de
vlinders hier massaal worden
aangetroffen.
In welk diagram wordt de evolutie van de
elandenpopulatie op het Canadees eiland
juist voorgesteld?
c
Verscheidenheid binnen de soort is
belangrijk voor het overleven van de soort
• Bij goudvinken?
• Hoe groter de verscheidenheid binnen de soort hoe
makkelijker de soort zich kan aanpassen aan
wisselende omstandigheden
• Trek bij de reiger in de winter: trekvogel en
standvogel
• De mens: huidpigmentatie
• Gevolgen van inteelt?
Voordelen van biodiversiteit voor de mens
•
•
•
•
Voedsel: plagen zoals witte vlieg
Kledij: vezels voor textiel
Hout: verschillende toepassingen
Zuiver water en lucht
Bedreigingen voor de biodiversiteit
• Overbevissing: wat is dat? Oorzaken?
• Ontbossing: oorzaken? Gevolgen?
Opgave 22-25
• Bodem- water- en luchtvervuiling door:
afval?
industrie verkeer en verwarming?
landbouw?
• Klimaatveranderingen: natuurlijk broeikaseffect?
Download