Overzicht - Arbocatalogus VVT

advertisement
Overzicht gegevens incident registratie
Samenvatting van de belangrijke gegevens om vast te leggen in de incident registratie.
Dit betreft voor de ziekenhuizen de basis van het Veiligheids Management Systeem (VMS, voorheen
ZIR-systematiek) van Veiligezorg®. Het is zaak een registratie in te richten die rekening houdt met de
mogelijkheden van het eigen systeem in de organisatie.
Laagdrempeligheid en gebruiksvriendelijkheid bij het invullen zijn essentieel.
Slachtoffer
- Naam, geboorte datum, soort persoon(bv. medewerker), functie, telefoon, NAW, locatie,
leidinggevende, bedrijfsopvangteam ingeschakeld?, materiële schade?, letsel?
Getuige
- Naam, geboorte datum, soort persoon(bv. medewerker), functie, telefoon, NAW
Veroorzaker
- indien bekend, soort persoon(bv. cliënt), NAW, gemeld aan politie?, actie politie?, aangifte?,
maatregel van de instelling, aanleiding, vervolgacties?
Omgeving
- invoerdatum, datum en tijdstip incident, locatie, soort afdeling (evt. omschrijven), ruimte
(omschrijven), beeld/geluidsmateriaal aanwezig?
Soort agressie / geweld / seksuele intimidatie / discriminatie
- omschrijven
Ordeverstoring
- omschrijven
Schade
- vandalisme, diefstal? / geschatte bedrag schade en verhaald bedrag
Bijzonderheden
- omschrijven
© Arbocatalogus ongewenst gedrag, VVT, 2011
Download