Inschrijfformulier Org Kunstmarkt 2017 - De Schalm Berkel

advertisement
IkwilmijopgevenvoordeKunstmarktopWinkelcentrumEikenbosch
teBerkel-Enschotopzaterdag20mei2017van11tot16uur
NaamOrganisatie:......................................................................................................................................................................................................
Contactpersoon:...........................................................................................................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................................................................................................................
PostcodeenWoonplaats:.................................................................................................................................................................................
Telefoon:................................................................................................................................................................................................................................
E-mailadres:........................................................................................................................................................................................................................
Website:www..................................................................................................................................................................................................................
Ugeeftinformatieover.......................................................................................................................................................................................
Ishetvoorumogelijkomuwactiviteitindekraamactieftebeoefenen?
Ja/Nee(doorhalenwatnietvantoepassingis)
Hebtustroomnodig?(Erzijnophetwinkelcentrummaarenkelestroompunten)
Ja/Nee(doorhalenwatnietverlangdwordt)
Opmerkingen:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Download