Uploaded by verbiest.leen

Aardrevolutie

advertisement
3.2. Gevolgen
3
.2.1 . we
k:rijgen verschillende seizoenen met ongeiijke dagen en nachteÍr
*verschiilende seizoenen
omdat tijdens de jaarwenteling de aardas steeds schuin en evenwijdig aan zichzeif blijft,
vailen de zonnestralen elke dag opnieuw loodrecht in op een andere breedtecirkel.
Zo vallen de zonnestralen
op 23'30'NB (dit is
op 23o30' ZB (dit is
op 0o B (dit is op de
we vuilen deze data,
tekening:
we
111 :
in op de
wilen nu ook de seizoenen (zoals ze zich voordoen op het noordeli
dezs {sksning en bemerken dat het verioop van de seizoenen een
halfrond) rÍr, op
ten
opzichte van de doorgang van de zonnestralen
de verklaring hiervoor dient gezocht in het feit dat de zonnestralen naast warmtestralen
(:infrarode) ook bestaan uit licht- en ultraviolette st'a.len.Deze iaatste worden slechts ra
het bereiken van de aarde omgezet inwarmtestralen en terug uitgezondeu. Dit vergt een
zekere tijd.
r0
í
(,\1',
v'
--r%r,
.P
,\
I
L
i4 f4,fl.,lJ#
\
f
\
\
I
I
I
t,
o
I
4ff&{rr$w-
§r'
'\§o\ \
WWil,J?r
.aD \
14, a
("\
§
1
/
.<\
É,W"
àè"
I
I
l
t
)
21 maart
23 september
evenaÍr
keerl«ingen
poolcirkeis
dag...:...nacht
De belichting van de aarde op 21/3 ez 23/9
500 = qe breeite
h=90
*
h = 66"33'
23027'
De belichtÍng van de
aade ín
de loop van het jaar
A
maart
,.$\o
A
juni
ryrote,
zoN
22 december
\s\*
23 s€ptember
Download