Waarom deze tekst?

advertisement
Door Marlies Vanhuyse
1 BaSW - C
•
•
•
•
•
•
•
•
Auteur
Waarom deze tekst?
Definitie
Kenmerken
Onderzoeken
Organisaties
Besluit
Bronnen
• Universiteit Leuven
• Afgestudeerd
• Papers op internet
Het gaat over een arbeidshandicap, wat een oorzaak kan
zijn om in kansengroepen terecht te komen.
 Kansengroepen: onderdeel thema projectgroep
Arbeidshandicap = elk langdurig en belangrijk probleem van
deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het
samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische,
lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van
activiteiten en persoonlijke en externe factoren
‘Personen met arbeidshandicap’ behoren tot één van deze
categorieën:
• (zeer) beperkt arbeidsgeschikt
• BuSO opleiding gevolgd
• VAPH-nummer
• Verschillende onderzoeken op vlak van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leeftijden
Etniciteit
Opleidingsniveau
Woonplaats
Functioneel verstedelijkingsniveau
Mobiliteit
Taal
Beroepservaring
Etc.
•
•
•
•
•
OCMW
VDAB
RVA
VAPH
BND: de speelhoek
• Mijn gekozen stukje ging over instromers in de werkloosheid.
• We weten nu wat meer over een arbeidshandicap.
• Er werd onderscheid gemaakt tussen verschillende kenmerken
en groepen
- (2013),Vicky Heylen,geraadpleegd op 12/12/2013,
http://kuleuven.academia.edu/VickyHeylen.
- (2012),geraadpleegd op 12/12/2013,
http://www.belgium.be/nl/werk/werkloosheid/
- (2011), geraadpleegd op 16/12/2012, http://www.bpol.be/gemeenteOcmw.php.
- (2013), Gerard Driehuis, geraadpleegd op 16/12/2013,
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/177085/werkloosheid-gestegen-naarruim-8-procent.html.
Download