form_aanvraag_buitenland_congres

advertisement
Subsidieaanvraag buitenlandse reis
en/of congresbezoek
 Aanvrager
 Reisdoel en -duur
Reisdoel (evt. meerdere)
(land & plaats)
Datum vertrek
Datum van thuiskomst
 Congres
Het congres vindt plaats van
tot
Titel van het congres
Organiserende instantie
Indien lezing, titel
 Toelichting
- Wat is het belang van de dienstreis/congresbezoek voor onderzoek- en/of onderwijstaak
(niet invullen)
A. Reiskosten
- In Nederland
- Internationaal
(maak keuze)
(maak keuze)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
B. Verblijfkosten
- Hotelkosten
(
nachten x €
=)
€
C. Overige kosten
- Inschrijfkosten
€
€
- Deelname aan excursies
€
€
- Inentingen en andere kosten
€
€
- Visa
€
€
Totaal geraamde kosten
€
€
- Uit lezingen
€
€
- Andere inkomsten
€
€
Totaal
€
€
 Inkomsten tijdens congresbezoek
 Subsidie-aanvragen
- Hebt u nog bij andere instanties een subsidieverzoek ingediend? Bij
Alleen promovendi kunnen nog een subsidie bij het LUF aanvragen (eenmaal per aanstelling). Zie www.luf.nl voor inleverdata.
- Aanvraagformulier graag inleveren bij / (digitaal) opsturen naar secretariaat LUCAS (intern: P.N. van Eyckhof 3, kamer 104a), Postbus 9515,
2300 RA Leiden  (071 527) 2166 - E-mail: [email protected]
Download