CV - EMTRUST

advertisement
Curriculum vitae
Naam
S.V.M. (Sonja) List
Geboortedatum
7 juni 1965
Huidige functie
Loopbaanbegeleider & Coach en Extern Vertrouwenspersoon
Woonplaats
Contact gegevens
Opleiding
Amsterdam
Via Emtrust – 06-516 92614
1989 Personeelsmanagement
2006 Loopbaanbegeleiding en coaching
2010 NLP Practitioner en Master
2012 Opleiding tot Vertrouwenspersoon
2013 Stop pesten, No Blame methode cq KIVA
2016 Integriteit
Werkervaring
1989 - 2004: P&O adviseur bij: Woningstichting Rochdale, Tomingroep
(sociale werkvoorziening), Getronics (ICT) en N.V. Enhabo
(busmaatschappij)
2005 - heden: Eigenaar ‘Sonja List Loopbaanbegeleiding & Coaching’
2011 - heden: Extern Vertrouwenspersoon
Als P&O-adviseur behandelde Sonja reeds delicate kwesties.
Sonja heeft ruime ervaring in het coachen en begeleiden van mensen bij het
vinden van een passende werkrichting, het in beeld krijgen van hun kwaliteiten, en
het vinden van de gewenste baan c.q. het opstarten van een eigen bedrijf. Tevens
coacht zij mensen op persoonlijk vlak en op hun minder sterk ontwikkelde
competenties.
Als Extern Vertrouwenspersoon begeleidt Sonja klagers met betrekking tot.
ongewenste omgangsvormen, discriminatie, pesten, agressie (seksuele)
intimidatie, , arbeidsconflicten, integriteitskwesties en dergelijke.
Sonja leidt intervisie en themabijeenkomsten met interne vertrouwenspersonen
Zij stelt jaarverslagen op en ondersteunt bij het opstellen en wijzigen van diverse
regelingen en protocollen.
Ze adviseert bestuurders en directies.
Sonja is vraagbaak en sparringpartner voor interne vertrouwenspersonen.
Ze traint nieuwe vertrouwenspersonen en heeft een training met betrekking tot
pesten ontwikkeld.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards