Homework lesson `Psychologie` 27

advertisement
Homework lesson ‘Psychologie’ 27
Huiswerk oefening 27.1
Vul in:
1. ... (raising a child, education) is het aanleren van gedrag.
2. De ... (society) heeft belang bij opvoeding, omdat je leert welk gedrag ... (acceptable) is of ... (not).
... ... ... (norms and values) spelen daarbij een belangrijke rol.
3. Een voorbeeld van een ... (rule)is: niet met ... (full) mond praten en niet ... (rude) zijn.
4. Een groot deel van je jeugd ... je ... (spend) op school.
5.Stichting Sire ... (tries) dit ook. Zij worden ... (financed) door de overheid om ideële ... (advertsing campaigns)
op te zetten.
6. Door de ... (efforts) van Stichting Sire worden mensen ... (for example) ... (confronted) met kinderen die
elkaar pesten of het ... (danger) van ... (fireworks)
7. ... (Some) huiswerkoefeningen zijn gemakkelijk, andere zijn ... (compicated, complex)
8. Sommige kinderen worden ... (bullied).
9. Een hele duidelijke is het opstellen van regels en ... (laws), bijvoorbeeld ... (traffic rules), maar ook over meer
ingewikkelde zaken als abortus en ... (euthanasia).
10. 'Nurture vs, nature' is een belangrijk thema in de genetica en gedragsbiologie, waarin de ... (influence) van
opvoeding en omgevingsfactoren op ... (behaviour) wordt behandeld.
11. Aardrijkskunde, Geschiedenis en Wiskunde zijn ... (school subjects).
Huiswerk oefening 27.2
Bepaalt opvoeding wie je bent?
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Huiswerk oefening 27.3
Maak de zin af:
1. Iedereen probeert de wereld om zich heen te ....
2. Honderd jaar geleden was het niet zo moeilijk ...
3. Tegenwoordig ...
4. Er zijn gezinnen met ...
5. De huidige maatschappij geeft ons ...
6. Maar als je niet genoeg weet over bepaalde groepen mensen ....
7. Vooroordelen leiden vaak tot ...
8. Niet iedereen is blij met ...
Huiswerk oefening 27.4
Kies een stereotype en beschrijf zijn / haar karakteristieken, doe dus net alsof u oppervlakkig
bent en iemand in een hokje stopt. (Bijvoorbeeld een Harley Davidson motorrijder, een
miljonair, een Nederlandse of Engelse vakantieganger, etcetera).
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Download