HERE

advertisement
Homework lesson ‘Media en Entertainment’ 31
Huiswerk oefening 31.1
Vul in:
1. Is het zo dat mensen ... (more agressive) zijn, omdat ze ... (more) agressie op televisie en in computergames ...
(encounter)?
2. De media ... (take care) dat de samenleving op de hoogte is van wat er in de wereld ... (happens), maar ze
zorgen ook dat mensen zich op bepaalde momenten kunnen ... (relax).
3. Al die mensen maken bepaalde keuzes: welk bericht is het waard om nieuws te ... (become), welke teksten
kiezen we,
welke ... (experts), welk camerastandpunt ... (and so on and so forth).
4. Toch kun je dit allemaal ... ... (not just like that) ... (prohibit), want in de Nederlandse grondwet is de ...
(freedom) van
meningsuiting vastgelegd.
5. Zij ... (support) het ... (excistence) van een publieke omroep en regelen door middel van de Mediawet hoe er ...
reclame kan worden ... (dealt with).
6. De "Kijkwijzer" geeft een leeftijds... (advice) (alle leeftijden, 6, 12 of 16 jaar) en pictogrammen (geweld,
angst, seks, ... (discrimination), drugs en ... (alcohol abuse) en ... (rude, rough) taalgebruik) met informatie over
de inhoudelijke aspecten waardoor een productie voor ... (certain, some) leeftijdsgroepen wordt afgeraden.
7. De onderzoekers trekken heel ... (dirrerent) conclusies.
De één meent dat geweld op televisie een ... (damaging, harmful) invloed heeft op jongeren/kinderen, de ander ...
(claims, states) dat het wel meevalt.
8. Au! ik ben gevallen!, Doet het pijn?, Nee, ... (it's not that bad, I'm ok).
9. Daarnaast is er ook nog de discussie wat ... geweld ... ... (is meant by, is coverd by): alleen ... (physical)
geweld als schoppen en slaan of ook ... (verbal) geweld als schelden?
10. ... (According to) Dhr. Bekkers bepalen de familie-... (circumstances) en de sociaal-economische
omstandigheden voor een groot
deel of een kind ... (later, in the future) agressief wordt of niet.
11. Mijn katten zijn aan het vechten, ik moet even .. (ingrijpen).
12. Ik heb een nieuw merk tandpasta: ik ... nu al ... (notice results).
Huiswerk oefening 31.2
Bijvoorbeeld: De grote Donor-show.
Er is enkele jaren geleden grote discussie geweest in Nederland.
Een tv-zender wilde een programma maken met 3 deelnemers die een donor-nier konden winnen. Schokkend!
Achteraf bleek dit een media-stunt te zijn om aandacht te vragen voor het tekort aan donors.
Het is heel moeilijk voor de Nederlandse regering om in te grijpen, vanwege de wet.
Wel mogen bepaalde programma's pas na kinderbedtijd uitgezonden worden.
In sommige landen bepaalt de overheid volledig de media. In andere landen bepaalt het bedrijfsleven uiteindelijk
wat er op tv komt.
Wat vindt u: waar mag de overheid ingrijpen en waar niet?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Huiswerk oefening 31.3
Vertel me iets over uw favoriete tv-programma of film.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Huiswerk oefening 31.4
Maak de zin af:
1. Sporten is ...
2. Bedrijven willen ...
3. Vroeger was sport ...
4. Right to Play zorgt ervoor dat ...
5. Sport is belangrijk voor kinderen, omdat ...
Huiswerk oefening 31.5
Schrijf zelf een verhaal met 5 - 7 woorden uit woordenlijst 31.2.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Download