HUISWERK Spelling Twee keer per week krijgen de kinderen

advertisement
HUISWERK
Spelling
Twee keer per week krijgen de kinderen huiswerk.
(inleverdag woensdag en vrijdag)
Woensdag:
De woorden van de week zijn overgeschreven in een
eigen huiswerkschrift.
Daarnaast kunnen de kinderen extra oefenen op de volgende manieren:
-Woorden worden door iemand anders voorgelezen,het kind schrijft ze op.
-Woord laten lezen,daarna afdekken en laten opschrijven.(flitsen)
-Bouwen en breken van woorden op ruitjespapier.
Voorbeeld: tafel
t
tafe
ta
taf
taf
ta
tafe
t
tafel
Vrijdag:
De kinderen schrijven 10 eigen zinnen op met een woord van de week erin.
Hierbij letten we op goede zinsbouw, leestekens en spelling.
Of de kinderen krijgen huiswerk gericht op werkwoordspelling.
Rekenen
Huiswerkmap op woensdag mee. (inleverdag uiterlijk maandag)
Het rekenhuiswerk bestaat uit sommen, die in de klas zijn aangeboden.
Als u merkt dat uw kind het rekenhuiswerk niet begrijpt, dan kan het kind op donderdag en
vrijdag bij de leerkracht om extra uitleg vragen. Dit voorkomt wellicht dat de uitleg thuis anders is
dan de uitleg op school. Het heeft namelijk weinig zin om niet gemaakt huiswerk op maandag in te
leveren.
Topografie
De kinderen krijgen een topokaart mee naar huis om te oefenen. Op deze kaart staan hoofdletters
of kleine letters of cijfers aangegeven. Op de achterkant staat de aardrijkskundige naam die hoort
bij de letter of het cijfer. De bedoeling is dat de kinderen op de kaart kunnen aangeven hoe de
plaatsen of provincies heten. Ze moeten deze plaatsen door elkaar kennen, dus vooral niet de
letters en cijfers leren!!! Op internet kun je ook oefenen.
Tip:TopoSite> http://www.brujon.net/topo/
Woordenschat
Ter ondersteuning van het woordenschatonderwerp in de klas krijgen de kinderen de aangeleerde
woorden mee naar huis. De betekenissen hoeven niet letterlijk gekend te worden. Laat de
woorden omschrijven of gebruiken in zinnen, zodat duidelijk wordt of de betekenis begrepen wordt.
Overig huiswerk
-voorbereidingen boekbespreking
-voorbereidingen werkstukken
-voorbereidingen spreekbeurten
Deze voorbereidingen gebeuren a.d.h.v. een stappenplan, waarbij u uw kind kunt
helpen.Dit stappenplan krijgen de kinderen tijdig mee naar huis.De bedoeling is dat de
kinderen zelf ( met enige hulp) hun boekbespreking/ werkstuk/spreekbeurt voorbereiden
en maken.
Download