Document

advertisement
Pag 65 t/m 77
Wat gaan we doen vandaag?
•
•
•
•
•
Korte herhaling
Uitrekenen inkomstenbelasting
Kortingen op de belastingen
Extra aftrekposten voor ondernemers
Huiswerk
Boxenstelsel WET IB 2001
Box 1
• Salaris
• Ondernemerswinst uit eenmanszaak, VOF, CV, MTS
• Eigenwoningforfait (0,6% van de WOZ waarde –
hypotheekrentekosten, nooit een bijtelling bij lage of
geen rentekosten)
• Autokostenforfait als je auto van de zaak privé gebruikt
(maximaal 25% van de cataloguswaarde van de auto)
• Een forfait is een wettelijk vastgesteld bedrag of
percentage dat in plaats komt van de werkelijk
inkomsten of uitgaven
• Hoeveel belasting betaal je bij een inkomen van 80.000
euro?
• 19.822 x 36,5% =
7.235,03
• 33.589 – 19.822 = 13.767 x 42% =
5.781,72
• 57.585 - 33.589 = 23.996 x 42% =
10.078,32
• 80.000 – 57.585 = 22.415 x 52% =
totaal
11.655,80
34.750,87
Box 2
• Dividend van aandelen (als je meer dan 5% van de
aandelen hebt)
• Koerswinst bij verkoop van deze aandelen
• Belasting is altijd 25%
Box 3
• 1,2% belasting over je vermogen boven de 21.139,-euro (per persoon)
• Eigen huis en roerende zaken (auto, boot, schilderij)
tellen niet mee
Kortingen op de belastingen
• Algemene heffingskorting (ongeveer 2000 euro en wordt
lager als je meer verdient)
• Arbeidskorting (als je in loondienst bent of een eigen
bedrijf hebt)
• Alleenstaande korting
• ouderenkorting
• Loonheffing op je salaris als je een dienstbetrekking
hebt is een voorheffing
• Na het jaar vul je je eigen specifieke situatie in op het
aangifteformulier
• Voor 1 april het volgende jaar moet dit bij de
Belastingdienst zijn
• Goed en slim invullen kan veel geld besparen!
Nakijken huiswerk pag. 78
Extra aftrekposten voor ondernemers
• Investeringsaftrek (28% van de investering tussen 2.300
en 55.000 euro, daarna steeds minder aftrek tot 0 % bij
307.000 euro
• Energie-investeringsaftrek (41,5% van het
investeringsbedrag)
• Verliezen uit 3 voorgaande jaren mogen verrekend
worden (of 9 jaar vooruit)
• Fiscale oudedagsreserve (voor pensioenopbouw)
• Ondernemersaftrek (ongeveer 7.200 euro)
• Startersaftrek (2.100 euro) de eerste drie jaar
• MKB vrijstelling (14%)
• Meewerkaftrek voor partners
• Huiswerk voor 30 november
• Maken opgave 2 en 3 pagina 78
Download