Stibbe: Beleggersgiro onder de loep

advertisement
Stibbe: Beleggersgiro onder de loep
30 december 2015
Paul Quist
Talloze Nederlandse beleggers boeken maandelijks een vast bedrag over naar hun
beleggingsrekening. Die bedragen worden belegd in een of meer
beleggingsfondsen.
Het is een vorm van beleggen die aansluit bij onze volksaard. Enigszins afgepast beleggen. Alsof je
naar een spaarrekening overboekt. Natuurlijk kun je voor die vaste vijftig of honderd euro per maand
geen ronde aantallen hele aandelen kopen. Veel banken hebben daar al jarenlang een oplossing
voor: een beleggersgiro.
Stichting
De belegger merkt er niets van, maar hij koopt in feite geen aandelen, maar rechten op aandelen die
voor hem worden gehouden door een stichting. Die stichting kan alle orders salderen en administreert
dagelijks voor wie zij welke aandelen houdt. Die stichting kan ook fracties administreren.
Wie dus vijftig euro inlegt, kan daar, bijvoorbeeld, 2,1987 aandelen in het Emerging Markets Fonds
van aanbieder X voor laten aankopen. Dit systeem is beproefd, betrouwbaar en goedkoop. De
transactiekosten voor de belegger die kleine bedragen inlegt zijn door tussenkomst van de
beleggersgiro laag. Een fractie van de kosten die een belegger zou moeten betalen als hij direct voor
een klein bedrag aandelen zou kopen. De beleggersgiro kan gebruikmaken van haar schaalvoordeel,
welk voordeel de beleggers ten goede komt.
Toezicht
Beleggersgiro's mogen zich op dit moment in de aandacht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
verheugen. Onze financiële toezichthouder meent dat de beleggersgiro niet langer nodig is voor de
vermogensscheiding (dat is zo) en dat het systeem operationele risico’s voor beleggers kan
opleveren (dat is niet zo).
De voordelen die een beleggersgiro juist voor de kleinere belegger oplevert lijken niet te worden
meegewogen. Ten onrechte, denk ik. De discussies over de beleggersgiro zijn nog gaande. Ik wens
de AFM, onze wijzen uit het westen, de tijd om de voor- en nadelen van het fenomeen beleggersgiro
rustig af te wegen. Ik neem geen voorschot op de uitkomst daarvan. Maar ook voor een
toezichthouder geldt: if it ain't broke, don't fix it.
Download