Hedgefundmanager

advertisement
The Hedgefund Game
…a game of skills, trust, deception
and the knowledge anybody can be
the enemy…..
Brought to you by:
- GertJan
- Arnoud
- Willem
- John
Inhoud
1. Loopbaancompetenties
2. Het spel
3. Lesdoelen
1. Welke loopbaancompetenties:
• Netwerken
• Kwaliteitenreflectie/ Motievenreflectie
– Ik weet wat mijn werkwaarden zijn
– Ik kan verbanden leggen tussen mijn
beroepsdillema’s en mijn waarden
• Werkexploratie
• Loopbaansturing
Netwerken
• Studenten/leerlingen zijn onlosmakelijk
verbonden met “het netwerk”.
• In deze moeten leerlingen gebruik maken van
het netwerk (zowel ‘live’ als ICT).
– Zoals Facebook, WhatsApp, LinkedIn etc.
Kwaliteiten en Motievenreflectie
• De leerling ervaart dat diegene die je het
allerliefste mag, in (professionele)
organisaties, niet altijd je beste vriend(in) is
• Strategische allianties aangaan
Kwaliteiten en Motievenreflectie
• De leerling ervaart wat zijn/haar beste en
slechtste eigenschappen/werkwaarden zijn in
een dergelijke onderneming
• Omgaan verantwoordelijkheden (vergadering)
Kwaliteiten en Motievenreflectie
• De leerling
ervaart de
mogelijke
spanning tussen
persoonlijke
waarden (en
normen) en de
verwachtingen
van een
organisatie
Werkexploratie/Loopbaansturing
• De leerling ervaart op welke manier hij of zij
gebruik kan maken van de
sociale/professionele structuur van een
organisatie
– Hoe kan ik zo spelen dat ik dit spel win
2. Het spel
• Een bedrijf heeft aandelen uitgegeven
– Iedere speler krijgt 100.000 aandelen, in coupures van
10.000 aandelen, uitgereikt
– Ieder speler krijgt een rolkaart
• De spelers krijgen uitgelegd dat het behoudt van
het bedrijf van belang is voor meer mensen
(arbeiders en toeleveranciers) dan alleen de
aandeelhouders
• Het wordt de spelers verteld dat er één of meer
Hedgefundmanagers op jacht zijn naar een
meerderheid van de aandelen
Het spel
• Hedgefundmanagers kopen aandelen van 1
speler (aandeelhouder) op via de spelleider
• De aandeelhoudersvergadering komt bijeen
en bediscussieert wie de opkoper van de
aandelen kan zijn. Beschuldigingen vliegen
over en weer, zowel in de vergadering zelf als
op de sociale media. Waar spelers verbonden
kunnen sluiten met elkaar.
Motieven spelers
• De aandeelhouders (niet zijnde de raiders)
willen het bedrijf – zoals het nu bestaat
behouden
• De Hedgefundmanagers willen een
meerderheid van de aandelen vergaren en het
bedrijf in stukken verkopen
Winnaars
• De aandeelhouders als zij de
hedgefundmanagers weten te ontmaskeren
• De hedgefundmanagers als zij de meerderheid
van de aandelen in handen krijgen
Spelverloop
• Een keer per week aandeelhouders
vergadering.
• Wie is zijn aandelen kwijt?
• Wie denken we dat de hedgefundmanager is?
– Wat doen we met onterecht beschuldigden
• Aandelen verdelen
• Collectief
Rol van de spelleider
• Op de hoogte zijn van de rollen: wie zijn de
Hedgefundmanagers en brengt deze met
elkaar in contact
• Toezicht juiste gang van zaken
• Maken en verspreiden van verslag
• Toekennen extra aandelen op basis van wie er
gewonnen heeft (beloning).
3. Lesdoelen
1. Het kunnen omschrijven van het begrip
Hedgefundmanagement en andere
begrippen in deze context
2. Het ervaren van communicatie via diverse
media op een professionele manier
3. In groepsverband ervaring opdoen met
vergaderen
4. Ervaring opdoen met netwerken
Do you know how to spot
the enemy……
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards