Invulblad Ondernemingsvormen koppelen aan kenmerken Naam

advertisement
Invulblad Ondernemingsvormen koppelen aan kenmerken
Naam:
Datum:
Zet achter elk kenmerk een van de volgende ondernemingsvormen:






eenmanszaak
vennootschap onder firma (vof)
besloten vennootschap (bv)
naamloze vennootschap (nv)
coöperatie (coöp)
franchisebedrijf
Kenmerk
Een bedrijf waarvan het vermogen is verdeeld in aandelen,
die vrij te verkopen zijn. Het aantal aandeelhouders kan
zeer groot zijn. De aandeelhouders kennen elkaar niet. De
aandelen staan meestal niet op naam, maar zijn aan
toonder. Dat betekent dat degene die het aandeel kan
laten zien eigenaar is. Er is geen aandelenregister.
Een vereniging die als doel heeft de materiële belangen
van de leden te behartigen. Je kunt lid worden wanneer je
wilt. Het lidmaatschap betekent dat je mede-eigenaar bent.
De leden kiezen uit hun midden een bestuur, dat het
beheer doet van deze bedrijfsvorm. Alle leden samen zijn
de baas en hebben inspraak via de algemene
ledenvergadering.
Een bedrijf met twee of meer eigenaren, die onder één
naam samen een bedrijf uitoefenen.
De bedrijven maken gebruik van een gezamenlijke naam
en uitstraling en/of een gezamenlijk inkoop- of
verkoopkanaal. Het bedrijf zelf kan een eenmanszaak zijn
of een bv. Voorbeeld: tuincentrum Intratuin. Alle
vestigingen hebben hetzelfde logo en dezelfde inrichting.
Ze kopen in bij dezelfde groothandels.
Een bedrijf waarvan het vermogen is verdeeld in aandelen
die eigendom zijn van één of een beperkt aantal
aandeelhouders. De aandeelhouders kennen elkaar en
zijn vaak familieleden. De aandelen mogen alleen met
toestemming van de andere aandeelhouders aan een
ander worden overgedragen. De namen van de
aandeelhouders worden in het aandelenregister
ingeschreven.
Een bedrijf waarvan de leiding in handen is van één
persoon, die ook de eigenaar is.
Hands On – BB/KB – oktober 2013
Ondernemingsvorm
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards