Wijzigingen in mijn bedrijf

advertisement
Wijzigingen in mijn bedrijf
In veel gevallen betekenen wijzigingen in je bedrijf ook wijzigingen in de juridische vorm of structuur van je bedrijf.
Wij kunnen je van dienst zijn om de wijzigingen in het bedrijf juridisch juist te realiseren.
Statutenwijziging
In de statuten staan belangrijke uitgangspunten van een bedrijf. Zo is daarin geregeld hoe het bedrijf heet en welke
activiteiten het bedrijf mag verrichten. Ook is daarin bijvoorbeeld geregeld hoe belangrijke beslissingen worden
genomen en wie recht heeft op de winsten. Door wijzigingen binnen het bedrijf of wijzigingen in de aandeelhouders
of de bestuurders kan het nodig zijn deze in de statuten opgenomen uitgangspunten aan te passen. Wij kunnen je
helpen te bepalen welke uitgangspunten voor jouw bedrijf belangrijk zijn en dit vastleggen in nieuwe statuten.
Terugbetalen op aandelen
Aandeelhouders krijgen winsten van het bedrijf uitgekeerd als dividend en moeten daarover belasting betalen. Het is
ook mogelijk dat aandeelhouders geld terugkrijgen dat ooit op de aandelen is gestort. Op deze manier kan door
aandeelhouders geld worden ontvangen van de bv zonder belasting te betalen. Wil je ook belasting besparen? Wij
kunnen voor je kijken of je van deze regeling gebruik kunt maken.
Een nieuwe aandeelhouder
Op twee manieren kan je aandelen krijgen in een bv: door uitgifte van aandelen door de bv of door het kopen van
aandelen van de aandeelhouder(s) van de bv. Een nieuwe aandeelhouder moet in beide gevallen betalen voor de
aandelen die hij krijgt. Als de bv nieuwe aandelen uitgeeft, komt deze betaling terecht bij de bv. De aandelen kunnen
ook worden gekocht van de bestaande aandeelhouders. In dat geval komt het geld niet bij de bv terecht, maar bij de
aandeelhouders die aandelen verkopen. Een nieuwe aandeelhouder brengt altijd een wijziging in de manier waarop
beslissingen worden genomen en hoe de winsten worden gedeeld. Daarom moet goed worden bekeken of
tegelijkertijd ook de statuten moeten worden aangepast. Wij zetten de voor- en nadelen voor je op een rij en
adviseren graag over de manier waarop een nieuwe aandeelhouder tot het bedrijf kan toetreden.
Fuseren of splitsen
Door een fusie worden van meerdere bedrijven samen een nieuw bedrijf gemaakt. Een splitsing is het
tegenovergestelde van een fusie en zorgt ervoor dat van één bedrijf meerdere bedrijven worden gemaakt. Fusie en
splitsing hebben ingrijpende gevolgen voor de betrokken bedrijven, de aandeelhouders en de werknemers. Wij
Veenendaal
Veenendaal, t: (0318) 55 28 28
Meer informatie vindt u op:
http://notaris-ottens.nl
zorgen voor een goede begeleiding van de fusie of splitsing. Daardoor weet je precies waar de valkuilen zitten en
voorkom je veel onnodige problemen.
Holdingstructuur maken
Een holding is een bv die als belangrijkste activiteit het beleggen in en het besturen van andere bv's heeft. Door
gebruik te maken van een holding kan belasting worden bespaard, de overname van een bedrijf makkelijker worden
en risico's van ondernemen worden beperkt. Een holding is ook interessant als er maar één directeur/groot
aandeelhouder is. Als je een bv hebt maar geen holding, dan raden wij je aan snel contact met ons op te nemen om
de mogelijkheden te bespreken.
Holdingstructuur wijzigen
Als een bedrijf groeit, kan het nodig zijn een holdingstructuur aan te passen. Zo kan het bijvoorbeeld handig zijn om
een of meer zogenaamde tussenholdings op te richten waaronder verschillende bv's komen te hangen. Daardoor
wordt het bedrijf gemakkelijker te besturen. Ook kan het aantrekkelijk zijn een gedeelte van het bedrijfsvermogen in
aparte bv's onder te brengen om deze veilig te stellen bij een eventueel toekomstig faillissement of om overname
van bedrijfsactiviteiten makkelijker te maken. Als het bedrijf één of meer bedrijfspanden heeft, kan op deze manier
ook overdrachtsbelasting worden voorkomen bij een overdracht van het bedrijf. Een goede holdingstructuur kan veel
voordelen opleveren. Wil je hier ook van profiteren? Wij kunnen je adviseren of je huidige holdingstructuur kan
worden verbeterd.
VBI oprichten
VBI is de afkorting voor vrijgestelde beleggingsinstelling. Een vbi is een nv die geen vennootschapsbelasting hoeft
te betalen. De Belastingdienst stelt eisen aan de vbi-status van een nv. Een van de eisen is dat de nv niet vrij mag
ondernemen; de nv moet zich bezighouden met het beleggen van vermogen. Een VBI moet meerdere
aandeelhouders hebben. Wil je samen met anderen geld beleggen door middel van een nv, zonder
vennootschapsbelasting te betalen? Wij kunnen adviseren over de mogelijkheden, de vbi-status voor je aanvragen
en de nv volgens de regels van de Belastingdienst voor je oprichten.
Veenendaal
Veenendaal, t: (0318) 55 28 28
Meer informatie vindt u op:
http://notaris-ottens.nl
Download