Weekbrief 28

advertisement
Weekbrief 28: week van 17 tot 21 april
3e leerjaar
Taal:
- Deze week werken we aan WP 23, dit zijn ou- en ij-woorden.
Op vrijdag doen we hierover dictee.
- Deze week doen we enkele toetsen van lezen, luisteren en
taalbeschouwing.
Hiervoor moeten jullie niet oefenen thuis.
Wiskunde:
- Dinsdag bereiden we toets 16 van getallen samen voor in de klas.
Volgende week maandag is het hiervan toets.
- Woensdag bereiden we toets 17 van meetkunde samen voor in de
klas.
Volgende week dinsdag is het hiervan toets.
- We gaan verder met cijferen. Optellingen met drie of vier termen
en met twee overschrijdingen.
- Donderdag vergelijken we verpakking en kijken hierbij naar de
inhoud: l, dl, cl.
- We sluiten de week af met een les kansbepaling, hierbij gaan we
de kans van een mogelijk bepalen.
Vb: hoe groot is de kans dat je met een dobbelsteen 6 gooit? De
kans is 1 op 6, want er zijn zes mogelijkheden: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
en slechts één 6.
W.O.:
- Deze week beginnen we met thema 7 ‘Welkom in mijn tuin’.
We bekijken en bespreken wat een moestuin is. We ondervinden
a.d.h.v. enkele proefjes wat mengen, oplossen, rotten, geleiden en
isoleren is.
Huistaak
- WP 1x overschrijven
- Taal
- Spelling
Afgeven tegen …
Woensdag 19/04
Woensdag 19/04
Donderdag 20/04
Toetsen
- Dictee WP 23
- Huistaak taal (uitdrukkingen)
voor de toets
taalbeschouwing
- Toets 16 getallen
- Toets 17 meetkunde
Leren tegen …
Vrijdag 21/04
Vrijdag 21/04
Maandag 24/04
Dinsdag 25/04
Brengen jullie tegen vrijdag een bolletje wol en een naald mee?
Brengen jullie tegen volgende week vrijdag enkele knopen en een
eierdoosje mee, liefst met 10 of 12 doppen?
Download