Weekbrief 3 - GBS Mollem

advertisement
Weekbrief 3: week van 12 tot 16 september
3e
leerjaar
Taal:
- Deze week werken we met W.P. 2, dit gaat over de
verdubbelingsregel.
Vb: appel (ik hoor een korte klank en ik schrijf 1 klinker en 2
medeklinkers)
Op vrijdag doen we hierover dictee.
- We herhalen wat synoniemen zijn en kunnen er zelf geven.
- We herkennen de spreker en de luisteraar in een situatie.
Spreker = de persoon die de boodschap geeft.
Luisteraar = de persoon die de boodschap ontvangt.
Wiskunde:
- We bereiden de toets van getallen samen voor in de klas.
Op vrijdag is het toets getallen.
- We rekenen met getallen tot 100: T + E, T – E, E + T, 100 – E.
- We ontdekken dat we bij optellingen de getallen van plaats kunnen
wisselen.
5+8=8+5
- We vergelijken voorwerpen met 1 m.
1 meter = 1m = de breedte van de zijbord.
- We vergelijken voorwerpen met 1 cm.
1 centimeter = 1cm = de breedte van je nagel.
W.O.:
- We beginnen een nieuw thema “In de buurt van onze school”.
Hierbij gaan we een leerwandeling maken door Mollem en gaan we
een kijkje nemen naar alle soorten gebouwen die we tegenkomen.
We gaan de plattegrond van Mollem nadien ook eens van
dichterbij bekijken.
Heb je leuke dingen, boeken, materialen die bij ons thema past?
Dan mag je ze zeker meenemen naar school voor onze thematafel.
Zorg wel dat je naam erin staat!
Huistaak
- Woordpakket 1x
overschrijven
- Spelling
- Bingel
Afgeven tegen …
Woensdag 14/09
Toetsen
- Getallen
- Dictee W.P. 2
Leren tegen …
Vrijdag 16/09
Vrijdag 16/09
Donderdag 15/09
Vrijdag 16/09
!! Vrijdag is het strapdag. Kom te voet, met de fiets, de step, … naar
school en doe mee! Jij strapt toch ook??
Download