Drivers - Praktijk Michael Ris

advertisement
www.Praktijkmichaelris.nl
06 16445980
Drivers
Vragenlijst voor drivers. Beantwoord de onderstaande vragen door in de kolom een 0, 1 of 2 in te
vullen.
Wees sterk
Soms
0 punten
Regelamatig
1 punt
Vaak
2 punten
Soms
0 punten
Regelamatig
1 punt
Vaak
2 punten
1. Ik doe dingen liever zelf.
2. Ik heb moeite met delegeren.
3.
Ik kan logisch denken.
4. Ik onderdruk mijn gevoelens.
5. Ik heb moeite met hulpvragen.
Tel de 5 getallen op. Score Wees sterk.
Wees perfect
1. Ik erger me aan onvolkomenheden.
2. Als ik iets doe, doe ik het goed.
3. Ik ben pas tevreden als het perfect is.
4. Ik vind dat kleine fouten ook verbeterd moeten
worden.
5. Ik ga door tot het helemaal af is.
Tel de 5 getallen op. Score wees perfect.
Maak Voort
Soms
0 punten
Regelamatig
1 punt
Vaak
2 punten
Soms
0 punten
Regelamatig
1 punt
Vaak
2 punten
1. Ik heb het druk.
2. De tijd zit tegen.
3. Ik werk door in mijn vrije tijd.
4. Ik erger me aan mensen met een slakkegang.
5. Ik rij op de linker rijstrook.
Tel de 5 getallen op. Score maak voort.
Doe je best
1. Ik begin aan veel dingen maar maak ze niet af.
2. Ik probeer mijn best te doen
3. Ik doe veel dingen gelijker tijd.
4. Ik lees boeken of rapporten half uit.
5. Ik ben een echte starter, geen finischer.
Tel de 5 getallen op. Score doe je best.
Doe anderen genoegen
Soms
0 punten
Regelamatig
1 punt
Vaak
2 punten
Soms
0 punten
Regelamatig
1 punt
Vaak
2 punten
1. Ik vind het prettig om voor anderen te zorgen.
2. Ik heb moeite om nee te zeggen
3.
Ik vind mijn behoefte minder belangrijk dan die
van anderen
4. Ik vind het prettig wanneer anderen het naar hun
zin hebben.
5. Ik voel aan wat anderen nodig hebben
Tel de 5 getallen op. Score doe anderen genoegen.
Wees de beste
1. Ik vind het fijn om me van anderen te
onderscheiden.
2. Ik ga graag de competitie aan.
3. Ik ga niet voor een 10, maar voor een cijfer dat
hoger is dan het cijfer van anderen.
4. Ik vind het niet gemakkelijk om mijn ongelijk toe
te geven.
5. Ik neem liever de leiding op me dan dat ik in een
onderschikte rol ben.
Tel de 5 getallen op. Score wees de beste.
Zet de drivers in rangorde van hoog naar laag.
1.
2.
3.
4.
5.
Download