Getaltheorie (2WT12) Docent: Dr. Bram van Asch Doel

advertisement
Getaltheorie (2WT12)
Docent: Dr. Bram van Asch
Doel: eigenschappen van gehele getallen bestuderen met het oog op achtergronden van en
toepassingen in de schoolwiskunde.
Inhoud: bijzondere getallen zoals perfecte getallen en Mersenne priemgetallen,
Diophantische vergelijkingen, verschillende getaltheoretische functies, sommen van
machten van gehele getallen, in het bijzonder sommen van kwadraten, kwadratische
wederkerigheidswet, toepassingen in de cryptografie.
Literatuur: David M. Burton, Elementary Number Theory, McCraw Hill, (2007).
Afronding: aan de hand van opdrachten, waaronder een schriftelijke toets.
Voorkennis: Algebra 1
Aantal ECTS: 3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards