Getaltheorie (2WT12) Docent: Dr. Bram van Asch Doel

advertisement
Getaltheorie (2WT12)
Docent: Dr. Bram van Asch
Doel: eigenschappen van gehele getallen bestuderen met het oog op achtergronden van en
toepassingen in de schoolwiskunde.
Inhoud: bijzondere getallen zoals perfecte getallen en Mersenne priemgetallen,
Diophantische vergelijkingen, verschillende getaltheoretische functies, sommen van
machten van gehele getallen, in het bijzonder sommen van kwadraten, kwadratische
wederkerigheidswet, toepassingen in de cryptografie.
Literatuur: David M. Burton, Elementary Number Theory, McCraw Hill, (2007).
Afronding: aan de hand van opdrachten, waaronder een schriftelijke toets.
Voorkennis: Algebra 1
Aantal ECTS: 3
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards