Aan de slag met rekenproblemen

advertisement
5 4 x aan
g
e
W
en
n
blijve
9 = Aan de slag met rekenproblemen
+ 3 2 Woensdag 10 december
Marije van Oostendorp
Rekenspecialist.nl
6 8 INHOUD Getalbegrip vergroten getallen en sommen begrijpen en onthouden RedacGesommen herkennen wat de bedoeling is Vragen stellen je leert het beste door zelf iets te doen Lekker relaxed luisteren of mentale topsport? Getalbegrip vergroten Om te kunnen rekenen:
1)  Exacte voorstelling van getallen hebben
2)  Hoeveelheid automatisch kunnen koppelen
aan getalwoorden en Arabische cijfer (symbool)
Triplecode Dehaene
4 3) relatie tussen getallen begrijpen
Getalbegrip vergroten •  Stap 1: Oefenen met echte hoeveelheden •  Stap 2: Oefen met taal •  Stap 3: Symbolen •  à Begin op het juiste niveau en leer het in de juiste volgorde aan (van klein naar groot). Griffin Uit: Aan de slag met rekenproblemen (2014)
Kucian et al (2011) Lambert & Spinath (2014) PrakGjk Minerva Middelen • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
MAB materiaal Getalkaarten Dobbelstenen Geld Gouden materiaal Knopen, kralen Getallenlijnen, kralenke_ng RedacGesommen RedacGesommen • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Het probleem is transfer Onderzoek Fuchs 3 dingen nodig voor transfer: -­‐ rekenregels kennen -­‐ categorieën om problemen te sorteren -­‐ nieuwe opdrachten leren koppelen aan eerdere Zorg voor expliciete en systemaGsche instrucGe en systemaGsche inoefening Onderzoek: 2 tot 3 keer per week leerkracht legt uit, kinderen werken in paren Herkennen: wat is de onderliggende structuur Eén oplossingsstrategie voor elk probleem Stap 1:Eerst goed kunnen tellen en terugtellen Vooruit tellen 1. Neem het grootste getal in je hoofd en zeg het hardop 2. Tel het kleiner getal er bij op (met je vingers) 3. Het antwoord is het laatste getal wat je zegt LET OP: Bij plus kun je de getallen omdraaien Voorbeeld: 5 + 2 1.  “5” 2.  (1 vinger opsteken) “6”; (2e vinger opsteken) “7”) Stap 2: Sommen flitsen t/m 20 Stap 3: sommen herkennen en leren oplossen Samen
Verschil
1. Hoeveel heeft de eerste (A1) ?
1. Wat is het grootste getal (G)?
2. Hoeveel heeft de tweede (A2) ?
2. Wat is het kleinste getal (k) ?
3. Hoeveel is het samen (S) ?
3. Hoeveel is het verschil (V) ?
+
(A1)
=
(A2)
(S)
(G)
=
(k)
4. Schrijf de som op
4. Schrijf de som op
5. Reken uit
5. Reken uit
(V)
Sorteren Sorteer mat
Samen
Verschil
Verandering
?
Sorteer kaart
Plus
1+2=3
G–k=A
Keer
Delen
Tafelkaart?
Breuken
Procenten
Kommagetallen
Verhoudingen
Geld
Min
Tafelkaart?
Maten
Tijd
Middelen • 
• 
• 
• 
• 
• 
Stappenplan (o.a. Dikibo) Flitskaartjes: Rekensprint Sorteerplacemat Kinheim redacGesommen Raak RedacGesommen Begrippenlijst Cito SamenvanGng Getalbegrip vergroten Kinderen met dyscalculie hebben moeite om te begrijpen en onthouden wat getallen en sommen voorstellen. RedacGesommen Voor veel kinderen met dyscalculie zijn redacGesommen lasGg Vragen stellen Want je leert het beste door zelf iets te doen 5 4 x aan
g
e
W
en
n
blijve
9 = Aan de slag met rekenproblemen
+ 3 2 Woensdag 10 december
Marije van Oostendorp
Rekenspecialist.nl
6 8 
Download