Heilige getallen - Op weg met een Bijzonder Kompas

advertisement
GETALLEN kaart Niveau: B Trefwoord: Getallen Heilige getallen
Informatie
In het jaar 695 kwamen twaalf missionarissen het
christendom verspreiden onder de Friezen. Eén van deze
monniken was Adelbert. Hij werd na zijn dood begraven
bij Egmond in de buurt van een nonnenklooster.
Eén van de nonnen vertelde aan graaf Dirk II dat
Adelbert drie keer was verschenen en dat hij op een
andere plek moest worden begraven. Toen de graaf dit
hoorde dacht hij onmiddellijk dat dit een duidelijk teken
van God was, omdat de boodschap drie keer was verteld.
Drie is een getal dat veel wordt gebruikt. Soms hoor je
zeggen: ‘Ik tel tot drie en dan ...’, of ‘Driemaal is
scheepsrecht’, of ‘Alle goede dingen bestaan in drieën’.
Het getal drie is ook belangrijk in het christendom,
omdat christenen geloven in de drieëenheid: God, zijn
zoon Jezus en de Heilige Geest.
Dat geeft een speciale betekenis aan het getal drie en
ook aan negen (drie maal drie) en bijvoorbeeld ook aan
een getal als drieendertig.
Een symbool van de drie-eenheid
Twaalf is ook een belangrijk getal voor christenen.
Volgens de Bijbel leefden er in Israel twaalf Joodse
stammen en had Jezus twaalf volgelingen (discipelen).
Opdracht
Zoek uit welk getal wordt bedoeld
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Seizoenen (van elk drie maanden); De basiselementen: water - vuur - aarde - lucht
In de Bijbel staat dat de wereld in ….. dagen werd geschapen
Het eerste, de basis, is deler van alle andere getallen, verwijst naar God
Verwijst naar de goddelijke drie-eenheid.
Is gebaseerd op het getal 7 (2 en 5). 2 x 5 =
Is ook gebaseerd op het getal 7 (3 en 4) 3 x 4 =
Het product van twee heilige getallen
3x7
Kies uit: 1, 3, 4, 7, 10, 12, 21, 84
Download