sprong 6 (24182) - Juf Karines oefensite

advertisement
Wat moet je kunnen:
Getallenkennis
1. Breuken met eenzelfde noemer of eenzelfde teller vergelijken
2. Vaststellen of twee breuken gelijkwaardig zijn en gelijkwaardige breuken van een gegeven
breuk vinden
3. Een natuurlijk getal interpreteren en gebruiken als hoeveelheid, rangorde, verhouding
(maatgetal) of code
4. Negatieve getallen lezen en schrijven
5. De delers van een natuurlijk getal  100 opsommen
Enkele veelvouden van een natuurlijk getal opsommen
Bewerkingen
6. Optellen volgens de standaardprocedure of via handige rekenmethodes: de termen van plaats
wisselen, schakelen, compenseren (som  10 000)
7. Aftrekken volgens de standaardprocedure of via een handige rekenmethode: compenseren
(aftrektal  10 000)
8. Vermenigvuldigen naar analogie van de tafels of via (handig) splitsen en verdelen (product
 10 000)
9. Delen naar analogie van de tafels of via (handig) splitsen en verdelen (deeltal  10 000)
10. Een natuurlijk getal delen door 5, 50 en door een veelvoud van 10
11. Natuurlijke getallen cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen tot 10 000
Natuurlijke getallen  10 000 delen door een natuurlijk getal van 1 cijfer tot 1 nauwkeurig
Meten
12. Het gemiddelde van meetresultaten berekenen
13. De omtrek van gekende veelhoeken berekenen door de eigenschappen van de zijden te
gebruiken
Meetkunde
14. De eigenschappen van de zijden en de hoeken van een parallellogram verwoorden en deze
figuur benoemen
15. Een routebeschrijving volgen of geven aan de hand van een plattegrond
succes
Download