Bestand downloaden - De Notelaar * klas 5

advertisement
Naam :
................................
Voorbereiding toets wiskunde sprong 3: G en B
(Verbeter zelf: de verbetersleutel vind je op onze website van het 5de leerjaar !! )
 Breuken groter dan 1 (gehelen uit een breuk halen)
 Breuken op de getallenas
 Een natuurlijk getal delen door een natuurlijk getal
 Natuurlijke getallen vermenigvuldigen met kommagetallen
 Cijferen: de vermenigvuldiging
 Cijferen: de staartdeling
(tot op 0,01)
 Gelijknamige breuken optellen en aftrekken
Extra oefening: deze oefening MAG je maken.
Van een staafdiagram een lijngrafiek maken
Download