Presentatie ouderbijeenkomst doelen M3

advertisement
PRESENTATIE
OUDERBIJEENKOMST
Wat gaan wij de komende periode in de klas doen?
En hoe kunt u daar thuis op aansluiten?
Waarom willen wij dit met u delen?
Doel:
*Het samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind.
*Wat zijn de komende periode de leerdoelen m.b.t rekenen in de klas.
*Hoe kunt u thuis met deze doelen aan de slag gaan?
*Hoe kunt u de dagelijkse doelen in de thuissituatie toepassen?
Frequentie
Na elke vakantie: 4x per jaar
*November- rekenen
*Februari- begrijpend lezen en technisch lezen
*April- spelling en woordenschat
*Juni- studievaardigheden en
algemene ontwikkeling
Methoden
*iedere dag: ‘Wereld in getallen’
* ‘Met sprongen vooruit’
Verhaaltjes sommen
Doel
Iedere les heeft een doel die voor die les centraal staat. Deze doelen zijn onder te
verdelen in de volgende categorieën.
getalbegrip
optellen en aftrekken
geld
tijd
meten en meetkunde
Doelen tellen en getalbegrip
•
Sprongen van 2,5 en 10
•
Getalbeelden vlot aflezen van het rekenrek tot en met 20
•
Getalbeelden: uitspraak en notatie t/m 60
•
Getallenlijn t/m 60 en getalvolgorde ( 48, 32, 16) 16, 32, 48
•
Even en oneven getallen (2,4,6,8,10 en 1,3,5,7,9)
•
Samenvoegen van een tiental en eenheden
Filmpjes van inoefenen
Hoe is een getal opgebouwd?
(oefening samen met ouders) tientallen en lossen
Tellen met sprongen van 5
(filmpje)
Toepassen van het doel
Hoeveel euro ligt hier?
Welk getal hoort op de streep?
•-----
13
15
17
19
Optellen en aftrekken
In het begin van groep 3 oefent het kind met het tellen tot 20.
Hier wordt veel aandacht besteed aan de structuur van getallen, dus hoe is een getal opgebouwd? Dit is belangrijk om later vlot sommen uit te kunnen rekenen.
•
Splitsen en samenvoegen van hoeveelheden t/m 10
•
Optellen en aftrekken
t/m 10
• Dubbelen en bijna-dubbelen
• Verdwijn en bijna-verdwijngevallen
• Erbij-1 en eraf-1 gevallen
• Verdubbelen en halveren
• Herhaald optellen
•
6+6= / 6+7=
6-6= / 6-5=
4+1= 5 / 5-1=4
7+7= 14 / 14= 7+7
3+3+3=
Eerlijk verdelen 12 delen (context som). Je hebt 12 snoepjes en er zijn 3 kinderen. Verdeel deze eerlijk onder elkaar.
•
Aftrekken, het verschil bepalen tussen twee bedragen (hoeveel duurder, meer, goedkoper, minder, ouder, jonger?)
•
Toepassingen/context
Inoefening
•
Filmpje bal
•
Verliefde harten
Toepassing
3+4+6=
Tara heeft 4 ballonnen. Iris heeft 8 ballonnen.
Hoeveel ballonnen heeft Iris meer?
4 + ….. = 8
Sara snijdt 6 koekjes door de helft. Hoeveel
stukjes heeft Sara dan?
10 - ……. = 3
…..+ 4 = 7
De witte kat is 5 jaar. De zwarte kat is 8 jaar.
Die is ouder. Hoeveel jaar ouder?
Ali maakt zakjes met 4 koeken. Hoeveel
zakjes kan je zo maken?
Geld
•
Gepast betalen met 1, 2, 5 en 10 euro
•
Betaal op verschillende manieren 12 euro
5+5+2
 2+2+2+2+2+2
5+5+1+1
•
Aanvullen tot 10 euro ( je hebt een briefje van 5 en een munt van 2. Een beer kost
10 euro. Hoeveel euro kom je te kort?)
Hoeveel euro is dit samen?
Ik heb € 9 euro. Ik moet € 10 betalen.
Hoeveel euro kom ik te kort?
Tijd
Klokkijken:
- Orientatie van de klok (‘s ochtends – ‘s middags – ‘s avonds)
- hele uren
-
Een uur later, een uur vroeger
Meten en meetkunde
Plattegronden
Blokkenbouwsels
Begrippen voor, achter, links, rechts
Standpunt bepalen
Hoeveel tegels zijn er?
Wie ziet wat?
Hoeveel blokken heeft dit
blokkenbouwsel?
Wat kunt u thuis doen?
* Leg de lat niet te hoog
* Reken- en taaltassen
* Bezig zijn met rekenen moet plezierig zijn
* Het is prettig voor een kind om iets te doen wat het kan, het
zelfvertrouwen zal daardoor groeien
* Sluit aan bij de belevingswereld, leeftijd en het niveau van uw kind
* Zorg voor een ontspannen sfeer
* Geef complimenten
* Wees positief over rekenen
W.C gebruik op school
Wat verwachten wij van onze kinderen.
*Goed gedrag (rustig, 1 leerling tegelijk).
* Hoeveelheid wc papier pakken.
*IEDEREEN moet zitten!
* Handen wassen met zeep.
*1 of 2 papieren handdoekjes
Bedankt voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?
Download