PowerPoint-presentatie

advertisement
Welkom
Ouderavond Rekenen
Maandag 19 september 2011
Welkom
 Getalbegrip (juffrouw Miriam)
 Optellen en aftrekken (juffrouw Mariëlle)
 Vermenigvuldigen (meester Olaf)
 Delen (juffrouw Annemie)
Tot slot:
 Verhoudingen / breuken / procenten
 Meten / tijd / geld
Voorbereidend rekenen kleuters:
 Heen- en terug tellen
 Resultatief tellen
 Begrippen: verder, terug, groter, kleiner, terugtellen,
volgende, vorige, ervoor, erna, buurgetallen, meer,
minder, evenveel, meeste, minste, veel, weinig, erbij, eraf,
samen
 Vergelijken en ordenen op meer, minder, meeste, minste,
evenveel
 Tellen m.b.v. dobbelsteenstructuur / 5-structuur /
dubbelstuctuur (verkort tellen)
 Eenvoudige optel- en aftrekproblemen oplossen
 Eenvoudige splitsproblemen oplossen
 Cijfersymbolen
Getalbegrip:
Groep 1: 10
Groep 2: 20
Groep 3: 100
Groep 4: 100
700
Groep 5: 1.000
Groep 6: 10.000 / 100.000 + kommagetallen
Groep 7: 1.000.000 + kommagetallen
Groep 8: 1.000.000.000 + kommagetallen
Positie / waarde van cijfers:
Structuur van geld:
Kommagetallen:
7
Optellen en aftrekken:
Context is uitgangspunt.
Groep 3
5
…
hulpmiddelen:
Rekenrekje en kralenslang
6
+2
8
-3
Optellen en aftrekken met behulp van de getallenlijn:
Rijgmethode
Optellen en aftrekken
Splitsmethode
535 + 447 =
535+ 447 =
|900|70|12|
|900|82|
982
535
447+
900
70
12
982
535
447+
982
De vrachtauto heeft een
lading van 412 kratjes.
Er worden 226 kratjes
uitgeladen.
412 – 226 =
|200|-10|-4|
|190| -4 |
186
412
226 –
200
- 10 (tekort)
- 4 (tekort)
186
412
226186
Vermenigvuldigen
Context is uitgangspunt.
Groep 4:
introductie vermenigvuldigen / X-teken 3 X 8 of 8 X 3
Tafels van 1 t/m 6 en 10 geautomatiseerd
Groep 5: Tafels 1 t/m 10 + tientallentafels
Op het feestje van Niels zijn 8 kinderen.
Elk kind krijgt 3 worstjes.
Hoeveel worstjes eten de kinderen samen?
De som is: ………………………………
Groep 6 / 7 / 8 verder met vermenigvuldigingen
Hoofdrekenend oplossen
7 X 65 = 7 X 60 + 7 X 5 =
Kolomsgewijs vermenigvuldigen
65
7X
cijferend vermenigvuldigen
35
65
420
7X
455
455
Schattend vermenigvuldigen
Josefien koopt 78 planten.
De planten kosten € 19,97 per stuk.
Hoeveel moet ze ongeveer betalen?
Gecombineerde opdrachten:
€ 1,45
Je koopt 15 broden.
Je betaalt met € 50,–.
Hoeveel krijg je terug?
€...............
Delen
Context is uitgangspunt.
Groep 4: introductie d.m.v. verdelen
Groep 5: delen zonder en met rest
49 kaarsen
32 repen
23 lolly’s
45 bloemen
7 kandelaars
8 kinderen
3 kinderen
7 vazen
49 : 7 =
32 : 8 =
23 : 3 =
45 : 7 =
Bij deelsommen denk
ik aan keersommen
Koppeling naar de praktijk:
Meters: Stan deelt 39 m stof in 6 stukken.
39 m : 6 =…
Euro’s: 4 kinderen verdelen € 25,–.
€ 25 : 4 =…
Liters: Hoeveel flesjes van 0,5 l kun je vullen?
2,5 l. : 0,5 l. =
Pizza’s: Verdeel 3 pizza’s over 4 kinderen. Hoeveel krijgt
elk kind?
3:4=
Herhaald aftrekken:
456 : 7 =
432 : 12 =
Het nemen van de grootste hap:
Schatten is belangrijk!
Traditionele staartdeling:
Alleen voor leerlingen die bovenstaand foutloos
kunnen uitvoeren.
Gevaar: Gebruik van de “nul”.
5291 : 13 =
Tot slot:
 Verhoudingen / breuken / procenten
 Meten / tijd / geld
Ideeën en tips
Kijkt u ook eens op:
www.leestrainer.nl
www.kinderpleinen.nl
Bedankt voor uw aandacht!
17 oktober ouderavond taal / spelling
Download