Leerdoelen start schooljaar

advertisement
Leerdoelen
start schooljaar-november
Groep 6
Rekenen groep 6:
Doelen blok 1:
Optellen en aftrekken:
 Optellen en aftrekken tot en met 1000.
 Handig rekenen en schattend rekenen.
 Kolomsgewijs rekenen.
Vermenigvuldigen en delen:
 Schattend vermenigvuldigen.
 Grotere vermenigvuldigingen. 4x80 4x800.
 Delen met rest. 19 : 6 = 3 rest 1.
Geld
 Optellen van geldbedragen.
 Aanvullen van geldbedragen tot €10.
 Schattend optellen van geldbedragen.
Tijd :
 Analoog en digitaal klokkijken.
 Bepalen van de tijdsduur.
 Werken met de kalender. Maanden van het jaar, seizoenen en schoolvakanties.
Meten:
 Juiste maat zoeken bij een voorwerp.
 Oppervlakte, cm².
 Het juiste gewicht zoeken bij een voorwerp.
Meetkunde:
 Bouwsels en plattegronden combineren.
Doelen rekenen blok 2:
Optellen en aftrekken:
 Optellen en aftrekken tot 1000.
 Handig en schattend rekenen.
 Verdubbelen en halveren.
 Kolomsgewijs rekenen.
Vermenigvuldigen en delen:
 Vermenigvuldigen met 10 en delen door 10.
 Automatiseren van tafels t/m 10  tafeltoets.
 Vermenigvuldigingen als 7x49 en 7x98.
Tijd:
 Analoog en digitaal klokkijken.
 Kalender.
Meten:
 Oppervlakte, m².
 Liter, deciliter en milliliter.
Meetkunde:
 Ruimtelijke oriëntatie (wat zie je als je ergens staat).
Diversen:
 Het lezen en interpreteren van een staafgrafiek.
 Het maken van een staafgrafiek.
Spelling:
Doelen blok 1:
 Woorden met kleefletters
lf, rp, lk
 Woorden met twee klankgroepen
scharen
 Klankgroepen met een stomme e
bestellen
 Woorden met ei
eieren
 Woorden met ij
wijs
Doelen blok 2:
 Vaste stukjes –ig en –lijk
giftig, gevaarlijk
 Woorden met ou
hout
 Woorden met au
rauwe
 Werkwoorden herkennen
kun je...? lopen
 Werkwoorden 3 persoonsvormen
ik, hij, wij
Begrijpend lezen:
Doelen blok 1:
 Voor het lezen verkennen we de tekst.
 De tekstsoort, tekstdrager en het onderwerp bepalen.
 Controleren of je een tekst begrepen hebt.
 De zes sleutelstrategieën toepassen.
Doelen blok 2:
 Trefwoorden opzoeken in een register.
 Voorspellen waar een tekst over gaat.
 Een geschikt tekstdeel kiezen bij een informatieve vraag.
Taal:
Doelen blok 1:
 Leren om te laten zien dat je kunt luisteren.
 Je kunt op verschillende manieren spreken.
 Een gesprek kunnen voeren.
 Werkwoorden (kun je...?).
 Zelfstandig naamwoorden (de, het, een).
 Persoonsvorm.
 Leestekens gebruiken: . , : ? !
 Hoofdletters gebruiken.
 Wat zijn omgevingsteksten?
 Een woord uitleggen in een tekst.
 Verbindingswoorden gebruiken (maar, want, toch).
Doelen blok 2:
 Ze kunnen iets vertellen over een plaatje.
 Ze kunnen iets uitleggen m.b.v. een plaatje.
 Plaatjes kiezen die passen bij wat ze vertellen.
 Taal verandert en er komen steeds nieuwe woorden bij.
 Een samenstelling: een boekenkast.
 Het onderwerp (wie of wat?).
Een inleiding leren schrijven bij een tekst/boek
Geschiedenis:
Hoofdstukken:
1. De Gouden Eeuw
2. Pruiken en Hoepelrokken
Aardrijkskunde:
Hoofdstukken:
1. Wie regelt het?
2. Vechten tegen water.
Topografie:
Hoofdstukken:
1. Overijssel
2. Zeeland
-
Provincies
-
Plaatsen
-
Rivieren
Download