Cito doelen rekenen E6

advertisement
!
Cito doelen rekenen E6
Getallen en getalrelaties
• Bepalen van de waarde van getallen
• Inzicht in de plaats van getallen in de telrij
• Plaats van getallen op de getallenlijn herkennen
• Getallen plaatsen tussen andere getallen op de getallenlijn
• Structurerend tellen en samenstellen
• Verder- en terugtellen met sprongen van 1,2,5 en 10, 25, 50 en 100 vanaf een
willekeurig punt
• Hoeveelheden splitsen in 2 of meer gelijke of ongelijke groepen
• Splitsen op basis van de positiewaarde (14 = 4 +)
• Vergelijken en ordenen van getallen en hoeveelheden
• Aangeven welk getal van vier gegeven getallen het dichts bij 1 kg ligt
Hoofdrekenen
• Optellen tot en met 10.000
• Toepassen van het optellen door samennemen, toevoegen en vergelijken
• Aftrekken tot en met 10.000
• Toepassen van het aftrekken door eraf halen, aanvullen, verschil bepalen
• Vermenigvuldigingen oplossen door gebruik te maken van herhaald optellen,
splitsen, verwisselen of hergroeperen
• Deelproblemen oplossen door gebruik te maken van het omgekeerde van
vermenigvuldigen, splitsen of getallen veranderen soms met afronding
• Oplossen van opgaven waarbij verschillende operaties uitgevoerd moeten
worden
Schattend rekenen
• Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met afgeronde getallen sec en
in toepassingssituaties
!
Meten en meetkunde
• Notie van lengtematen en het gebruik daarvan
• Herleiden van lengtematen
• Werken met schaal en schaallijn
• Bepalen van de omtrek
• Precies en schattend berekenen van de oppervlakte via de formule lengte x
breedte
• Bepalen oppervlakte via afpassen van natuurlijke maten zoals tegels
• Notie van inhoudsmaten
• Bepalen inhoud met natuurlijke maat. Aantal blikken op een stapel
• Notie van gram en kilogram en het gebruik daarvan
• Aflezen van resultaat op een weegschaal
• Eenvoudige toepassingsopgaven met gewicht zoals hoeveel 2 kg bonen kosten
als je weet wat 250 gr bonen kosten
• Aangeven hoe een vooraanzicht er van bovenaf of zijkant uit ziet
• Aangeven welke figuur van gegeven stukjes kan worden gemaakt
• Omvormen van figuren en het in gedachten reconstrueren van bouwplaten
• Toepassingen waarbij 2 of meer inhoudelijke meetcategorieën betrokken zijn
• Aflezen van tabellen en grafieken
Tijd en geld
• Klokkijken tot de minuut nauwkeurig
• Omzetten van digitale in analoge tijd en omgekeerd
• Herleidingen uitvoeren met tijdsmaten
• Gebruiken van de gegevens van een kalender
• Bepalen van tijdsduur en tijdstip
• Totaalbedrag bepalen van een aantal munten en biljetten
• Gepast betalen met munten/biljetten
• Aangeven welke munten/biljetten men terugkrijgt
• Munten of biljetten inwisselen tegen andere munten/biljetten
Verhoudingen en breuken
• Oplossen van verhoudingsproblemen
• Beoordelen of figuren in dezelfde verhouding zijn neergezet
• Omzetten van verhoudingstabellen in breuken en omgekeerd
• Vergelijken van gegevens met behulp van verhoudingstabellen
• Een deel van een geheel, van een hoeveelheid of het resultaat van een
verdeling benoemen met een breuk
• Een gegeven breuk interpreteren als deel van een geheel of hoeveelheid
• Deel van een hoeveelheid berekenen
• Breuken op een getallenlijn plaatsen
•
!
Eenvoudige breuken kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen,
vereenvoudigen en herleiden
Download