Jullie maken voor volgende week donderdag, 2

advertisement
Hola Infinitísimo:
Jullie hebben als huiswerk de volgende opdrachten voor
volgende week donderdag, 2 oktober:
-
-
Bingo blijven oefenen, want als jullie de getallen goed kennen, gaan
we een keer in het echt bingo spelen.
Maak je woordenboek af met de woorden die we vandaag hebben
geleerd
Heel goed de woorden leren van vandaag (la peluquería, la heladería
enzovoorts) en de zinnen die we in de les gaan gebruiken van zowel
vorige week als deze week, dus allemaal. Volgende week beginnen we
met een overhoring.
Maak alle oefeningen van het werkblad dat ik heb meegegeven,
hieronder nog een keer wat je nu precies moet doen per oefening.
Uitleg van de opdrachten van Ficha 1
1. Vul de ontbrekende klinkers (a,e,i,o,u) in zodat de namen van de getallen
verschijnen.
2. Hoeveel kleine driehoekjes zie je in de grote? Schrijf het getal voluit in het
Spaans.
3. Hoeveel kleine kubussen ontbreken er om de grote compleet te kunnen
maken? Schrijf je antwoord in het Spaans voluit. (dus: in letters)
4. Magische tabel: zoek naar de getallen die je in moet vullen, zodat de som
altijd tien is (dus de drie getallen bij elkaar opgeteld), zowel horizontaal (van
links naar rechts) als verticaal (van boven naar beneden).
5. Ontdek en schrijf in letter de codes van de nummers.
Dus bijvoorbeeld:
= diez
(het is natuurlijk geen tien, maar dan weet je hoe je moet antwoorden).
Tot volgende week,
Juf Elize
Download