Opgaven examen MULO-B Algebra 1910 Algemeen

advertisement
Opgaven examen MULO-B Algebra 1961 Rooms Katholiek
Opgave 1
Bereken met behulp van de logaritmentafel x uit: x log 362, 4  x log100  0,6617 .
Opgave 2
Los x op uit: (a log x)2  a log x7  2log
1 3
 log 27
16
Opgave 3
Drie getallen vormen een meetkundige reeks. De som van het eerste en derde getal is 20.
Neemt men van de drie getallen de logaritme voor het grondtal 2 dan is de som van deze
logaritmen 9.
Bepaal de drie getallen.
Opgave 4
Van vier getallen is het eerste 4 groter dan het tweede, het derde 3 groter dan het vierde. Het
product van het eerste en vierde getal is gelijk aan het product van het tweede en het derde.
De som van de kwadraten van de vier getallen is 62,5.
Bereken deze getallen.
Download