GETALLENKENNIS B1 les 1 Natuurlijke getallen en

advertisement
B1 les 1 Natuurlijke getallen en
GETALLENKENNIS
kommagetallen
-
Van een cijfer de plaats kennen en de waarde in E.
-
Weten dat getallen verschillende dingen uitdrukken.
-
Tellen en terugtellen per 10; 100; 1000; …
-
Getallen rangschikken
-
Ontbrekende getallen invullen op de getallenas
-
Kort geschreven getallen in cijfers noteren
Hoe?
Meteen een voorbeeld:
1 213 325 , 486
blokken:
waarde:
1=
1M
1 MB
1 000 000
2=
2 HD
2 SP
200 000
1=
1 TD
1 SS
10 000
3=
3D
3 SB
3 000
3=
3H
3P
300
2=
2T
2S
20
5=
5E
5 B/ SB
5
4=
4t
4P
0,4
8=
8h
8S
0,08
6=
6d
6B
0,006
Nr : …….
plaats:
Tellen en terugtellen:
+ 100
1 213 325

+ 10 000
1 213 425
- 1 000
 1 223 425

Naam : ……………………………… Datum : ………………
Wat moet je kennen / kunnen?
6
1 222 425
Getekend en verkort:
Voorbeeld: 2 043 005
XXXXX
2 MB + 0 SP + 4 SS + 3 SB + 0 P + 0 S + 5 B
of
2 M + 0 HD + 4 TD + 3 D + 0 P + 0 T + 5 E
Let goed op voor getallen waar een “0” in staat:
je mag die niet vergeten mee te noteren!
Hoe?
Getallen duiden verschillende dingen aan:

Een verhouding: 4 delen melk en 2 delen bloem

Een kans: wedden dat hij 9 tegen 10 wint

Een rangorde: loper 14 is nog steeds op de laatste plaats

Een code: 2050 is de postcode van Linkeroever

Een hoeveelheid: in het nest zitten 9 jongens

Een maatgetal: mijn boekentas weegt 4 kg
Doe! Maak de volgende oefeningen:
Werkboek
Pag./nr.
Leerboek
Pag./nr.
Hulpmiddelen
Controleer!
Gemaakt? 


Noteer een voorbeeld waar getallen gebruikt worden als een code, een
rangorde, een hoeveelheid, een verhouding en een kans. Je mag ook
voorbeelden uitknippen uit tijdschriften en opkleven.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards