GETALLENKENNIS B1 les 1 Natuurlijke getallen en

advertisement
B1 les 1 Natuurlijke getallen en
GETALLENKENNIS
kommagetallen
-
Van een cijfer de plaats kennen en de waarde in E.
-
Weten dat getallen verschillende dingen uitdrukken.
-
Tellen en terugtellen per 10; 100; 1000; …
-
Getallen rangschikken
-
Ontbrekende getallen invullen op de getallenas
-
Kort geschreven getallen in cijfers noteren
Hoe?
Meteen een voorbeeld:
1 213 325 , 486
blokken:
waarde:
1=
1M
1 MB
1 000 000
2=
2 HD
2 SP
200 000
1=
1 TD
1 SS
10 000
3=
3D
3 SB
3 000
3=
3H
3P
300
2=
2T
2S
20
5=
5E
5 B/ SB
5
4=
4t
4P
0,4
8=
8h
8S
0,08
6=
6d
6B
0,006
Nr : …….
plaats:
Tellen en terugtellen:
+ 100
1 213 325

+ 10 000
1 213 425
- 1 000
 1 223 425

Naam : ……………………………… Datum : ………………
Wat moet je kennen / kunnen?
6
1 222 425
Getekend en verkort:
Voorbeeld: 2 043 005
XXXXX
2 MB + 0 SP + 4 SS + 3 SB + 0 P + 0 S + 5 B
of
2 M + 0 HD + 4 TD + 3 D + 0 P + 0 T + 5 E
Let goed op voor getallen waar een “0” in staat:
je mag die niet vergeten mee te noteren!
Hoe?
Getallen duiden verschillende dingen aan:

Een verhouding: 4 delen melk en 2 delen bloem

Een kans: wedden dat hij 9 tegen 10 wint

Een rangorde: loper 14 is nog steeds op de laatste plaats

Een code: 2050 is de postcode van Linkeroever

Een hoeveelheid: in het nest zitten 9 jongens

Een maatgetal: mijn boekentas weegt 4 kg
Doe! Maak de volgende oefeningen:
Werkboek
Pag./nr.
Leerboek
Pag./nr.
Hulpmiddelen
Controleer!
Gemaakt? 


Noteer een voorbeeld waar getallen gebruikt worden als een code, een
rangorde, een hoeveelheid, een verhouding en een kans. Je mag ook
voorbeelden uitknippen uit tijdschriften en opkleven.
Download