Toetsmodule : hoofdstuk 1 Getallen

advertisement
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk1
Toetsmodule hoofdstuk 1: Getallen
1
Noteer in hiërogliefen.
a) 18
b) 256
2
Noteer in ons talstelsel.
a)
b)
c)
d)
e)
XL
XCI
MCLX
XLII
XII
f)
g)
h)
i)
j)
XLV
CMXLIV
CMXL
DCXXXI
MCDLXXVI
3
Schrijf in Romeinse cijfers.
a) 58
b) 421
4
Noteer de volgende getallen in cijfers.
a) vierduizend achthonderd vijfentwintig
b) tienduizend en drie
c) zes miljoen zevenhonderd vijftienduizend zesenveertig
5
Noteer de relatieve waarde van het cijfer 3 in elk van de volgende getallen.
32 584
6
24 563
25,63
0,215 3
123,25
Wat is het kleinste getal dat we bij 514,76 moeten optellen om:
a) tienden te veranderen?
b) honderdsten te veranderen?
c) eenheden te veranderen?
d) tientallen te veranderen?
e) duizendtallen te veranderen?
f) honderdtallen te veranderen?
Uitgeverij Van In
1
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk1
7
Zet de volgende getallen om van het tientallig naar het binair stelsel.
a) 145
b) 26
c) 100
8
Zet de volgende getallen om van het binair naar het tiendelig stelsel.
a) I00I
b) I0I0
c) I0I
d) III0I
9
Stel een formule op voor de berekening van:
a) de omtrek P van een voetbalveld met lengte m en breedte z.
b) de oppervlakte A van een vierkant met zijde r.
Uitgeverij Van In
2
Download