Toetsmodule hoofdstuk 12: Omtrek - Oppervlakte

advertisement
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk 12
Toetsmodule hoofdstuk 12: Omtrek - Oppervlakte - Inhoud
1. Vul aan met een passende waarde of eenheid.
0,52 cm² = 0,000 000 52 …..
2 000 cm² : 5 = 4 …..
2 a 5 ca = 2 050 000 …..
0,4 dm³ = 40 …..
1 mm = ………… hm
2,5 hl = …………. m³
10 8 mm³ = ………… hl
0,1 4 cl = ……….. mm³
10 000 km = 10 …… cm
13,002 m² = ………… dm² + 20 cm²
0,01 liter = ………. cm³
1 km² = 10 …… a
2. Welke afvoerbuis kan de grootste hoeveelheid water doorlaten in eenzelfde
tijdspanne ? Rangschik van kleinste naar grootste hoeveelheid.
3. We veronderstellen dat de aarde een bol is met straal 6 370 km.
Om de evenaar brengt men een kabel aan, op een hoogte van 1 meter.
a) Schat hoeveel langer de kabel zal zijn als de evenaar
...................................................................................................................
b) Bereken de lengte van de evenaar
............................................................................
c) Vergelijk met de lengte van de kabel
............................................................................
Uitgeverij Van In
1
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk 12
4. Bereken de lengte x .
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
5. Een gekend merk van fruitsap wil zijn nieuw product verkopen in kleine
kartonnen verpakkingen. Ze hebben de keuze tussen :
- een kubus met ribbe 5 cm
- een balk met ribben van 4 cm , 5 cm en 6 cm
- een cilinder met straal 3 cm en hoogte 4,5 cm
a) Hoeveel karton is er nodig voor elke verpakking ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
b) In welke verpakking kan de grootste hoeveelheid fruitsap ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
c) Aan welke verpakking zal men de voorkeur geven ?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Uitgeverij Van In
2
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk 12
6. Deze figuur is het grondplan van een opslagloods die 5 m hoog is. De loods heeft
de vorm van een prisma.
a) Hoeveel m² metaalplaat is er nodig voor de
zijwanden ?
................................................................................ µ
................................................................................
................................................................................
................................................................................
b) Hoeveel m³ ruimte is er ?
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
7. Teken een rechthoekige driehoek waarvan de oppervlakte één zevende is van
de oppervlakte van een A4 - blad.
- Voer elke meting zo nauwkeurig mogelijk uit.
- Noteer de meetresultaten en de bewerkingen.
Uitgeverij Van In
3
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk 12
8. Teken in een cartesiaans assenstelsel driehoek ABC met A (0 , 0),
B (- 2 , 4) en C (5 , 0). Gebruik hiervoor een ruitjesblad en neem een ijk
van 1 cm. Teken de drie hoogtelijnen van driehoek ABC.
a) De coördinaat van het hoogtepunt H is (….., …..)
b) Voer de nodige metingen uit en bereken op vier verschillende manieren
de oppervlakte van driehoek ABC.
9. Een colablikje heeft een inhoud van 33 cl en een hoogte van 11,5 cm.
Bereken de diameter van het grondvlak.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Uitgeverij Van In
4
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk 12
10. De Rubik - kubus heeft in werkelijkheid een ribbe van 5,5 cm.
a) Op welke schaal is de kubus hier afgebeeld ?
b) Hoe verhouden zich de oppervlaktes van één zijvlak op de afbeelding en in
werkelijkheid?
c) Hoe verhouden zich de inhouden van de afbeelding op schaal en de
werkelijke kubus ?
 2, 75 cm 
Uitgeverij Van In
5
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards