weekbrief 25

advertisement
WEEKBRIEF 25 : week van 18 april tot 21 april
4de leerjaar
W.O.:
- Deze week werken we het thema 6 in Mundo “ Welkom in onze provincie” af.
Op vrijdag maken we de oefentoets op de computer en dinsdag (25/4) is er de
toets.
Muz. Vorm.
- 4A maakt een glas-in loodraam
- 4B werkt rond “de lente”
Taal:
- Deze week is er W.P 16. Vrijdag is er dictee van W.P. 16
- We werken in onze taalwerkboek aan thema 16 A.
Wiskunde:
- We herhalen het optellen en aftrekken met kommagetallen
- We leren de oppervlakte berekenen van een rechthoek.
De formule hiervoor is :
L(engte) X B(reedte)
Vb :
2 cm
4 cm
Oppervlakte = 4 cm x 2 cm = 8 cm²
- We maken cijferoefeningen van deze soort:
o TE x HTE  25 x 546 =
o DHTE : TE  6785 : 43 =
- We oefenen nog op het zoeken van gemeenschappelijke delers en de
g.g.d. ( = grootste gemeenschappelijke deler) van 2 of meerdere
getallen
- Voor meten werken we met de ton (= 1000 kg)
Download