Toetsmodule

advertisement
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk 2
Toetsmodule hoofdstuk 2: Natuurlijke getallen
1
Bepaal de volgende verzamelingen door opsomming.
0
 .........................................................................................................
 ...........................................................................................................
2
Wat is het grootste getal dat we kunnen vormen met de
cijfers 7, 2, 8, 3 en 4?
En het kleinste?
3
Vul in met < , > of =.
504 … 495
a)
5 178 … 5 212
b)
71 … 17
80 ... 06
80 ... 240
81
…8
9
24 586 … 24 579
c)
d)
e)
f)
g)
4
h)
i)
j)
k)
l)
m)
o)
105 ... 510
1 001 … 1 010
271 ... 3³
169 ... 24
1² ... 123
18³ … 37²
0
0
…
7
9
Noteer, indien mogelijk, alle natuurlijke getallen die n kunnen voorstellen.
5<n<5
2 < n 7
42  n
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Uitgeverij Van In
1
Pienter 1ASO
5
Toetsmodule hoofdstuk 2
Vul bij de volgende oefeningen telkens de ontbrekende cijfers in zodat de
berekening correct is.
a)
7 x 7 x
- x 7 x 7
b)
2 3 4 1
12x
. x5
x 3 5
+x x 4
x x 7 5
6
Voor een rockconcert waren er in voorverkoop 530 kaarten van 7 euro
verkocht.
Aan de kassa betaalden 350 mensen op de avond zelf 9 euro.
Wat was het totaal aan ontvangsten voor dit concert ?
7
Vul de gebruikte eigenschap in.
3.7=7.3
8 + ( 9 + 10 ) = ( 8 + 9 ) + 10
26 . 1 = 1 . 26
12 + 0 = 12 = 0 + 12
2.(3+4)=2.3+2.4
a+7=7+a
s.1=1.s
0.z=0=z.0
( x + 2 ) 3 = 3x + 6
8
eigenschap
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Gebruik de eigenschappen om de volgende berekeningen eenvoudiger te
maken.
a) 27 + 38 + 23 = ............................................................................................
b) 37 + 25 + 43 + 15 = .....................................................................................
c) 123 + 589 + 311 + 477 = .............................................................................
d) 25 . 6 . 4 . 2 = ..............................................................................................
e) 8 . 56 . 125 = ...............................................................................................
f) 45 . 11 = ......................................................................................................
Uitgeverij Van In
2
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk 2
9
Schrijf in wiskundige symbolen.
a) een getal a vermeerderd met 7
b) 8 minder dan een getal z
c) de helft van een getal y
d) 5 minder dan de helft van een getal k
10
Vereenvoudig en/of verbeter de volgende uitdrukkingen.
a.b
4.5
q.3
e . d . 20
p . 25 . q
12 . d . c . e
11
Bereken de getalwaarde van de volgende lettervormen.
a) a + b – c = .................................
Voor a = 4 en b = 12 en c = 6
b) 2a - b = ......................................
Voor a = 16 en b= 12
12
Zoek de juiste waarde van de letter.
a) 5 = 8 – x
b) 18 = 9 + x
c) 6x = 18
x
a) d)
= 25
4
13
Reken uit.
a) (5 + f) . x = .................................................................................................
b) 24 : 4 – 3 = ...............................................................................................
c) (18 + 9) : 3 + 5 = ........................................................................................
d) (27 + 5) : (4 + 4) = ......................................................................................
e) 36 . 7 + 5 = .............................................................................................
f) (5 + 3) ² = ....................................................................................................
g) 12 . (d + 7) = ..............................................................................................
h) 4² . 5² + 10² = .............................................................................................
i) 3 + 5 . 49 . 4² = .........................................................................................
j) (5 + 2 . 3) ² – (12 – 8 : 4) ² = ........................................................................
Uitgeverij Van In
3
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk 2
14
Zet, indien nodig, haakjes op de juiste plaats
a) 100 – 5 + 55 = 40
b) 250 – 350 : 7 = 200
c) 200 : 25 . 2 = 4
d) 800 + 200 : 4 = 250
e) 45 – 7 + 12 = 50
15
Omcirkel de waarde die het best het resultaat van de gegeven oefening
benadert.
a
b
c
d
e
f
642 : 8
78 . 4
456 + 1 346
52 . 19
789 – 291
31²
Uitgeverij Van In
75
200
1 700
800
400
750
80
250
1 800
900
500
850
85
300
1 900
1 000
600
950
4
Download