GEHELE GETALLEN: toetsmodule

advertisement
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk 6
Toetsmodule hoofdstuk 6: Gehele getallen
1
Vul de tabel in.
getal
a
84
tegengestelde
absolute waarde
-33
2
0
2
a) Plaats de volgende getallen op de getallenas: -5, -50, 100, 45
b) Welk getal komt op de plaats van A, B, C en D?
A
B
0
20 C
D
A:.......................... B: ...................... C: ........................... D: .....................
3
j)
4
j)
Bereken.
a) 84 + (–33) = ...........................................................................................
b) 27 + (–54) = ...........................................................................................
c) –33 + (–58) = .........................................................................................
d) 15 – (–23) = ............................................................................................
e) –39 – (–70) = ..........................................................................................
f) 74 – 102 = .............................................................................................
g) –12 – 17 = .............................................................................................
h) 0 – (–45) = .............................................................................................
i) 33 + (–48) + 84 + 36 + (–47) = ..............................................................
–13 – 74 + (–15) – (–13) =
Bereken.
a) –7 . 80 = .................................................................................................
b) –15 . (–3) = ............................................................................................
c) –88 . (–1) = .............................................................................................
d) 54 : (–6) = ...............................................................................................
e) –84 : (–2) = ............................................................................................
f) 0 : (–13) = ..............................................................................................
g) 4 . (–5) . 3 . (–2) = ..................................................................................
h) 5 . (–7) . (–8) . (–20) = ...........................................................................
i) 8 . 3 . (–125) . 2 = ..................................................................................
–33 . (–2) . (–8) . 0 . (–41) =
Uitgeverij Van In
1
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk 6
5
Bereken.
a) (–2)³ = ....................................................................................................
b) (–4)² = .....................................................................................................
c) (–1)4 =.....................................................................................................
d) –(–5)² = ..................................................................................................
e) –34 = ......................................................................................................
f) –(–10)5 = ................................................................................................
6
Bereken door eerst de haakjes weg te werken.
a) 7 – (–14 + 7 + 3) = ....................................................................................
b) 8 + (–25) + (30 – 8) = ................................................................................
c) –22 – (17 – 8 + 29) – (–10 – 9) = ..............................................................
d) –(8 + 17) + (–3) – (44 +7) = ......................................................................
e) –(-22 + 3) + (16 – 12) = ............................................................................
7
Bereken. Let op de volgorde van de bewerkingen.
a) –44 + 3 . (11 – 8) = ................................................................................
b) [22 – (–47)] . (–5 – 5) = ..........................................................................
c) (–7 + 6)³ . 7 + (–18) = ............................................................................
d) –16 – 2 . (48 – 8) : (–4) = .......................................................................
e) 8 + (-2)³ . [7² – 25 . (–2)] = .....................................................................
8
Tobias heeft vorige maand enkele aandelen gekocht (een aandeel is een
stukje van een bedrijf dat de waarde heeft van geld. Men kan een aandeel
kopen of verkopen. Meestal probeert men aandelen te verkopen met zoveel
mogelijk winst).
Elke week kijkt Tobias in de krant en schrijft hij op hoeveel zijn aandelen
gestegen of gedaald zijn. Dat kunnen we zien in de tabel hieronder.
a) Hoeveel is de eindwaarde voor elk aandeel?
b) Heeft Tobias na deze maand geld gewonnen of verloren?
c) Zou hij geld hebben gewonnen als hij van Coldi 9 aandelen had en van
Alruyt 4?
aandeel
Coldi
Alruyt
Delfour
Uitgeverij Van In
waarde
145
350
1 027
na 1 week
–8
+24
–7
na 2 weken
+14
–7
+3
na 3 weken
–18
–10
+4
na 4 weken
+14
–11
+0
2
Pienter 1ASO
Toetsmodule hoofdstuk 6
9
Bereken. Schrijf zo eenvoudig mogelijk.
a) 7a + 5a = ..................................................................................................
b) – 3a + 4b + 2b + 2a = ...............................................................................
c) .............................................................................................................. –
17a – (3a + 2c) + 4c = ..............................................................................................
d) ...................... –
(5x + 6y) + 6y – 5x = ..
e) 3 . (2a) = ...................................................................................................
f) –a . (3b) = .................................................................................................
g) (–7x + 4y) . (–3t) = ....................................................................................
h) 7a . (–2b + 5c) = .......................................................................................
i) –4x . (4y – 2z) + 3y . (2x – 3z) = ...............................................................
j) (–3g) – 2h . (4 – 6f) + 8(h – g) = ...............................................................
10
a)
c)
11
Los de volgende vergelijkingen op.
17 + x = –24
..................................................................................................................
b) –3 + x = 55
..................................................................................................................
–8 + x = –7
..................................................................................................................
d) 74 = x –36
..................................................................................................................
e) –29 + x = –11 + 48
..................................................................................................................
f) –33 – 17 = x + 40
..................................................................................................................
Als we van de leeftijd van tante Pluim de leeftijd van Pienter aftrekken houden
we 43 over. Hoe oud is tante Pluim als Pienter 12 jaar is? Gebruik een
vergelijking om dit vraagstuk op te lossen.
Uitgeverij Van In
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards