Kies uw aandelen op basis van sterkte

advertisement
36 | ZONDAG 23 OKTOBER 2011
www.dezondag.be
Publiredactioneel
“Kies uw aandelen op basis van sterkte”
In moeilijke beurstijden maakt technische analyse het verschil : +15,04 % om precies te zijn !
Aan het woord is Paul Gins, directeur van CompuGraphics, columnist van Trends-Moneytalk en uitgever van de technische analyse software TransStock en de beleggingswebsite Beursgrafiek.be.
Dhr. Gins is een veel gevraagd spreker op beurzen
in binnen- en buitenland en bestuurder bij INVESTA vzw, een vereniging voor individuele beleggers, met hoofdzetel Beursgebouw Brussel.
Paul Gins.
Op internet zie ik overal grafieken,
maar zo eenvoudig lijkt me dat niet ?
Dat klopt, maar een grafiek bekijken
heeft niets te maken met technische
analyse. Ik neem als voorbeeld de
grafiek van d’Ieteren. Dit aandeel
werd in maart 2009 aangekocht toen
de autobedrijven in Amerika op de
rand van de afgrond stonden ! Wie
had toen de moed om dit aandeel te
kopen ? D’Ieteren is een leverancier
van auto-onderdelen ! Maar het
aandeel presteerde het best binnen
de sector distributie en precies die
Is het nu het moment om bankaandelen te kopen ?
Technische analyse geeft u advies op
basis van betrouwbare parameters en
niet op basis van hoop. Via technische analyse verkocht u Fortis op 7
mei 2007 aan 27,69 Euro. En u verkocht Dexia in juli 2007 aan 21,59
Euro.
In augustus 2009, na de financiële
crisis, kon u Dexia aan 6,07 Euro kopen. Maar twee maanden later kreeg
u opnieuw een verkoopsignaal aan
5,48 Euro. De kranten stonden toen
vol met nieuwe hoop voor Dexia.
Maar technische analyse is consequent en uw portefeuille blijft beschermd tegen groter onheil. Emotie,
hoop of overtuiging krijgen hier geen Dankzij technische analyse blijft uw portefeuille beschermd tegen forse
koersschommelingen.
kans en dat is belangrijk voor u.
Wat is de meerwaarde van
beursgrafiek.be ?
Beursgrafiek.be is een computergestuurde advieswebsite voor aandelenbeleggers. U ontvangt concrete
aan- en verkoopsignalen.
Het mathematisch model scant da-
gelijks 3.000 aandelen op basis van
trend, volume, momentum, snelheid
en volatiliteit. Elk aandeel wordt vergeleken met andere aandelen binnen
haar sector. Verzwakt het technisch
plaatje van een aandeel, dan zal de
module een verkoopadvies genere-
ren en op zoek gaan naar een ander,
sterker aandeel. Wordt geen alternatief gevonden, of is het beursklimaat
negatief dan bouwt het model automatisch uw cash-positie op.
Wat kost een abonnement op
beursgrafiek.be ?
Vraag me liever wat het u opbrengt
(lacht). Dankzij beursgrafiek.be komt
technische analyse binnen het bereik van élke belegger. Technische
analyse is niet langer voorbehouden
aan institutionele of andere professionele belegger. Voor 50 euro, de
prijs van een etentje, heeft u drie
maanden toegang tot professioneel
én betrouwbaar beleggingsadvies.
Wenst u geld te verdienen met aandelen, dan wacht u beter niet tot de
koersen terug 50 % hoger noteren.
Wie op het roodborstje wacht, die
Het rendement van beursgrafiek.be mist de lente !
Website voor veilig en
rendabel beleggingsadvies
50% korting
Voordeelbon
✓
Onafhankelijke adviesmodule op basis van technische
indicatoren.
✓
Eenvoudige symbolen op de koersgrafiek:
kopen of verkopen .
Naam:
✓
Met overzichtelijke voorbeeldportefeuille.
Straat:
✓
Automatische e-mail bij advieswijziging van uw favoriete
aandelen.
Postcode:
ik wens 3 maanden voordelig kennis te maken met Beursgrafiek.be.
Ik betaal hiervoor maar 50 euro. Dit is een korting van 50%.
Tel.:
Voornaam:
Nr.:
Gemeente:
Geboortedatum:
✓
Gratis helpdesk voor al uw vragen.
E-mail:
✓
Gratis infoseminar voor persoonlijke begeleiding.
Ik betaal nu nog niets, maar wacht op een overschrijvingsformulier.
Nu 3 maanden
toegang
Bus:
✓ Stuur de bon in een niet-gefrankeerde omslag naar
Beursgrafiek, DA 852-857-1, 8800 Roeselare
✓ Surf naar http://promotie.abonnementen.be en vul uw voordeelcode in: 54A11YDC
Aanbod geldig voor nieuwe abonnees in België tot 31/12/2011.
voor maar 50 euro in plaats van 100 euro.
De door u op dit document verstrekte informatie is bestemd voor intern gebruik in de gegevensbank van Beursgrafiek.be. De verwerking van uw gegevens maakt het ons mogelijk aan uw vraag te beantwoorden. U hebt op elk ogenblik recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. U kunt
zich daarvoor wenden tot Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare. Uw gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden. Indien u
dat niet wenst, gelieve dan dit hokje aan te kruisen:
.
11YDC
Welke methode kunt u onze lezers
aanbevelen ?
Kies uw aandelen op basis van sterkte ! Koop en behoud enkel sterke
aandelen. Dit is duidelijk meetbaar
via technische analyse. En verkiest u
toch te beleggen op basis van bedrijfsresultaten, dan zet u uw favoriete aandelen in een selectie. Maar kopen en verkopen doet u uitsluitend
op basis van technische analyse.
sector won begin 2009 als eerste aan
kracht. Sectoranalyse is zeer belangrijk en dat maakt ook deel uit van de
technische analyse.
In augustus 2011 werd d’Ieteren met
280 % winst verkocht. Er zat nog potentieel in, maar vanwege het algemeen beursklimaat kreeg d’Ieteren Voor elk aandeel ziet u duidelijk de aan- en verkoopsignalen.
een verkoopadvies (zie grafiek).
✂
Mr Gins, u belegt al 35 jaar in aandelen maar wat we de voorbije
maanden op de beurs meemaakten
dat kon toch niemand voorspellen ?
De voorbije maanden ging het inderdaad snel naar beneden. Maar één
ding staat vast, verlangt u een beter
rendement, kies dan voor een andere
aanpak. Nu de aandelenmarkten
volledig de rug toekeren is geen optie.
is opvallend, ook in moeilijke beurstijden, hoe verklaart u dat ?
Wie het advies van beursgrafiek.be
volgt, beschikt over voldoende cash
om nieuwe aandelenposities op te
bouwen. Op 250 Belgische beursgenoteerde aandelen zijn er amper 7
“houden” adviezen. Voor de Parijse
beurs zijn dat 12 “houden” adviezen
op een totaal van 762 beursgenoteerde bedrijven.
Daardoor bedraagt de minwaarde
slechts -3,58 % (18/10/2011) en is er
nauwelijks of geen neerwaarts risico
meer. Ter vergelijking : de Bel20 noteert vandaag -18,62 % lager dan een
jaar geleden. Dat is 15,04 % verschil.
Op een kapitaal van 100.000 Euro
betekent dat 15.000 Euro verschil en
daarmee koopt u al een nieuwe auto.
Herpakken de beurzen dan staat
beursgrafiek.be snel positief ! Dit was
ook het geval in 2009. Hierdoor is
het verschil met beursindexen op vijf
jaar nog veel groter. Beursgrafiek.be
noteert 19,21 % hoger sinds de
beurspiek in 2006 : de meeste beursindexen noteren 50 % onder de piek.
Dat is een verschil van +69,21%!
Download