Optiestrategie uitleg Synthetisch aandeel

advertisement
Analytica Trading
Optiestrategie
Optiestrategie: Neutraal synthetisch aandeel. Strategie: We kopen een calloptie en schrijven een putoptie met dezelfde uitoefenprijs en looptijd. Wat verwachten we? We verwachten een stijging van het aandeel. Doel: Met een kleine investering profiteren van een stijging van de onderliggende waarde. Risico & opbrengst: Daling ongelimiteerd (maar nooit meer dan €0), opbrengst door gekochte call ongelimiteerd. Break-­‐even bij uitoefenprijs + de betaalde premie. Margin voor geschreven put optie vereist. ! Neutraal synthetisch aandeel: verkopen put optie, kopen call optie. Stel we hebben een aandeel XY welke een koers van ongeveer €45 heeft. We verwachten dat (technisch) gezien het aandeel hoger gaat. We kunnen aandelen kopen of turbo’s/sprinters. Maar we kunnen ook een optiestrategie toepassen: het synthetische aandeel. Het synthetische aandeel heeft een bijzonder karakter. Het openen van 1 positie is nagenoeg hetzelfde als het kopen van 100 stuks van de onderliggende waarde. Daarmee is het risico even groot als het kopen van die 100 aandelen. Hoe kan dat? We lopen er doorheen. Wanneer we 100 aandelen XY kopen op een koers van €45 is ons maximale risico €4500 (€45*100). Daalt het aandeel naar €0 verliezen we maximaal €4500. Niet meer, maar (helaas) ook niet minder. Onze winst daarentegen is ongelimiteerd. Met ons synthetisch aandeel is dit niet anders. Immers als we de put €45 verkopen en de call €45 kopen is het risico gelijk. Daalt het aandeel naar €0 verliezen we €4500 (we moeten afnemen voor de prijs van €45 per aandeel). De winst is net zoals bij de aandelen ongelimiteerd. Idem aan het kopen van 100 aandelen toch? Maar….de premie erosie dan? Als de koers niets doet? Kijken we naar de prijzen in ons bovenstaand voorbeeld. We kopen nu dus de call voor €190 en verkopen de put voor €310. Per saldo levert ons dat €190 op. Dus zou de koers stijf tot expiratie op exact €45 blijven staan hebben we toch nog €190 verdiend. Ook hier zijn uiteraard financiële risico’s. Het gedrag is (vrijwel) identiek aan die van de aandelen, daalt het aandeel, wordt de geschreven put duurder en verminderd de waarde van de call. En uiteraard, ook hier gelden margin verplichtingen. Bovenstaande strategieën zijn voor de gevorderde optiebeleggers met kennis van de werking van opties. Toets strategieën altijd aan uw risicoprofiel. Analytica Trading 1 Analytica Trading
Optiestrategie
Analytica Trading: disclaimer Analytica trading is GEEN broker of fonds en is GEEN investering adviseur. Het is een systeem. De informatie welke verstrekt wordt moet niet gezien worden als een aanbod of advies om financiele producten te kopen of te verkopen. De acties en/of handelingen welke voortkomen uit de aangeboden informatie zijn geheel voor de verantwoording van de koper. De koper dient ten alle tijden zelf de afweging te maken, of te laten maken, of het risico dat komt kijken bij kopen en verkopen van financiele producten (financieel) gedragen kan worden. Als er in enkel of meervoud gesproken wordt, betreft het hier het team van Indexanalist. Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Analytica Trading 2 
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards